Strategische Motieven voor Samenwerking (SMS) - Tool

Wat is de Strategische Motieven voor Samenwerking (SMS) - Tool?

Deze tool kan gebruikt worden door opleidingen en praktijkorganisaties om de motieven en beoogde opbrengsten van de samenwerking binnen hybride leeromgevingen in beeld te brengen en hierop te reflecteren, te bespreken en voorwaarden te creëren.

Intermediairs/aanjagers/brokers/bruggenbouwers van HLO’s kunnen de tool gebruiken om de dialoog over strategische motieven te faciliteren.

Sfeerafbeelding Fontys

Downloads

De SMS-tool is vrij te downloaden en gebruiken via onderstaande link. De download bevat een toelichting, aanpak, invulformats en bespreekvragen.

Ondersteuning

Heb je vragen over of ondersteuning nodig bij deze tool? Wij helpen je graag. Neem hiervoor contact op met een van de adviseurs.

Neem contact op