HLO-web

Wat is het HLO-web?

Het HLO-Web is een praktische tool voor het optimaliseren van leerprocessen in hybride leeromgevingen. De tool is bedoeld als hulpmiddel om tot krachtige leerprocessen te komen in HLO’s die kiezen voor de vorm ‘hybridisering’ (ook wel learning communities, professionele werkplaatsen of professionele leergemeenschappen genoemd).

In de praktijk wordt het concept hybride leeromgeving in vele varianten toegepast. We spreken van de vorm ‘hybridisering’ wanneer studenten-docenten en werkveldpartners van elkaar leren en ieder hun expertise inbrengen rondom een complex vraagstuk.

Sfeerafbeelding Fontys

Wanneer kan het HLO-web gebruikt worden

Het HLO-Web geeft handvaten aan ontwerpers van HLO's die willen werken aan verdere hybridisering van de HLO. De tool geeft praktische tips en voorbeelden voor het optimaliseren van leerprocessen van alle betrokkenen. Als de HLO een andere vorm heeft (bv 'afstemming' in plaats van 'hybridisering') kan het HLO-web gebruikt worden als hybridisering gezien wordt als een wenselijke volgende stap. Het bestaat uit:

  • Ontwerprichtlijnen voor elke pijler (de draad van het spinnenweb)
  • Valkuilen waar een HLO in de praktijk tegenaan kan lopen
  • Praktische tips, apart voor studenten, docenten en werkveldpartners

Downloads

Voor het juiste gebruik van het bestand download je het op je apparaat en open je het in Adobe Acrobat.