Bijspijkerprogramma's

Laatste update: april 2023


Wiskunde en daarmee basale rekenvaardigheden worden binnen Technische Bedrijfskunde veelvuldig gebruikt in bijvoorbeeld kwantificeren van logistieke aspecten en het doen van onderzoek waarbij statistiek een rol speelt. Daarbij is het van belang dat je bepaalde wiskunde basisbeginselen relatief makkelijk kan uitvoeren. Denk daarbij aan oplossen van lineaire vergelijkingen enz. Benieuwd of je beschikt over de juiste kennis? Als je de volgende opgaven zonder boek of bijgevoegde uitwerking kunt maken, beschik je over het ingangsniveau dat je voor de opleiding AD of TB zou moeten hebben.

Weet je niet waar je moet beginnen? Dan is dit belangrijk om te vermelden in een persoonlijk gesprek zodat wij je concrete tips kunnen geven ter voorbereiding van de opleiding.

Zelf doen of met wat hulp?

Het bijspijkerprogramma bestaat vooral uit online activiteiten en vraagt een grote mate van zelfsturing. Voor wiskunde heb je het boek ‘Basisvaardigheden Wiskunde voor het HTO’ vierde druk (ISBN: 9789001575175) nodig. De antwoorden staan in het laatste hoofdstuk en er zijn verwijzingen naar youtube waar alle stof door de wiskunde academie online wordt uitgelegd. Dit bijspijkerprogramma wordt (voor aanvang van de lessen) in lesweek 3 t/m 8 aangeboden. Als je dit programma nu doet hoef je deze lessen in oktober niet te volgen of kun je alsnog aansluiten als je toch extra hulp nodig hebt.


Docent

Corine Lousberg

Lesplan en oefenopgaven

Bij de cursus wordt het boek ‘Basisvaardigheden Wiskunde voor het HTO’ vierde druk (isbn: 978-90-01-57517-5) gebruikt. In dit boek staan de oefenopgaven en wordt beknopt de theorie behandeld; dit boek is ook een handig naslagwerk voor onderwerpen die niet in deze cursus behandeld worden. Het programma kan online gevolgd worden, de links naar de lessen van de Wiskundeacademie op YouTube staan hieronder; deze kun je naast het boek gebruiken als voorbereiding op de (online) lessen gebruiken. De weeknummers staan erbij om het programma goed over de periode te spreiden.

Weekoverzicht van onderwerpen en aanbevolen oefenstof

 

Lesstof les 1

Voorrangsregels §1.3
Breuken optellen en aftrekken §1.5
Breuken vermenigvuldigen en delen §1.6

Oefenstof
Blz. 19 opg. 34 abc, 35cdelz. 21 opg. 38 abc, 41 abc, 42 adg

Lesstof les 2

Positieve gehele exponenten §2.1
Negatieve gehele exponenten §2.2
Wetenschappelijke notatie

Oefenstof
Blz.23 opg. 1 a t/m l, 3 a t/m f
Blz.25 opg. 5 a t/m f, 7 e t/m h

Lesstof les 3

Haakjes wegwerken §3.1
Merkwaardige producten §3.2
Ontbinden in factoren §3.3 (gedeeltelijk)

Oefenstof
Blz.29 opg. 1 abcd, 2 aejq
Blz. 31 opg. 6 aci
Blz. 33 opg. 8 ghkl

Lesstof les 4

Eerstegraadsvergelijkingen §6.1
Tweedegraadsvergelijkingen (abc-formule) §7.2

Oefenstof
Blz. 53 opg. 2 ab, 3 ab, 6 ab
Blz. 65 opg 8 abfgh

Lesstof les 5

Vergelijking van een lijn §6.3
Vergelijking van een lijn opstellen §6.4

Oefenstof
Blz. 57 opg. 10 abcd, 12 a t/m h
Blz. 59 opg. 15 abcd, 16 efgh, 17

Lesstof les 6

Exponentiele functies §10.1

Oefenstof
Blz. 89 opg. 1

 

Heb je extra hulp nodig voor het vak wiskunde? Wij bieden hier een gratis bijspijkertraject voor aan. Je kunt je aanmelden voor deze cursus via tbdeeltijd@fontys.nl. Binnen een week ontvang je dan de informatie voor het betreffende vak waarmee je zelf aan de slag kunt. Houd er wel rekening mee dat voor wiskunde het boek ‘Basisvaardigheden Wiskunde voor het HTO’ vierde druk (ISBN: 9789001575175) wordt gebruikt, deze moet je zelf aanschaffen.

Benieuwd naar de inhoud van deze cursus? Bekijk dan onderstaande informatie.