Montessori Basisschool
 
"Doorbraak naar digitale toekomst"
Montessori Basisschool Popje
"In de klassen van de Montessorischool werken de kinderen individueel aan het leerstofaanbod. Zij plannen hun werkzaamheden zelf en bepalen daarmee ook grotendeels op welke wijze ze de leerstof doorlopen. In deze manier van werken past het individueel gebruik van de computer heel goed. Want de computer is een instrument waarmee een kind zich sneller en breder kan ontwikkelen. De kinderen zijn er dan ook laaiend enthousiast over.
 
Het computernetwerk en de bijbehorende computers uit het Rockwoolproject sluiten perfect aan bij de lange termijn planning van de Montessorischool. Hierdoor kan onze school een revolutionaire doorbraak maken op het gebied van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) binnen het onderwijs. Momenteel werken de kinderen al met programma's op het gebied van rekenen, spelling en wereldoriŽntatie (waaronder topografie en verkeer). Door de aanschaf van diverse programma's hebben we dit jaar een flinke impuls gegeven aan het computergebruik.
 
Dankzij het Rockwool project kunnen we met meerdere groepen tegelijk het internet op gaan. Ook kunnen de diverse groepen met elkaar communiceren. Leerlingenadministratie wordt centraal opgeslagen en is voor iedere leerkracht op ieder gewenst moment opvraagbaar. Het aanbod van Rockwool is voor onze Montessorischool een doorbraak naar een digitale toekomst."