Afbeelding van nederlandse vlagAan dit bericht, waaronder ook de eventuele bijlagen worden bedoeld, kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Het bekend maken, kopieren en verspreiden van een bericht dat niet voor u bestemd is, is niet toegestaan. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk het direct te vernietigen en de afzender te informeren. Twijfelt u over de juistheid of volledigheid van dit bericht? Neem dan contact op met de afzender.

 

Afbeelding van engelse vlagThis message and any associated attachments cannot be deemed as legally binding under any circumstances. This message is intended for the exclusive use of the person(s) mentioned as recipient(s) and contains personal and confidential information. Directly or indirectly copying, disclosing, distributing, printing, publicising and/or in any way using this message or any part thereof by any means is strictly prohibited if you are not the intended recipient(s). If you have received this message in error, please notify the sender and delete this message from your system immediately. If you are in doubt regarding the correctness and/or completeness of this message, please contact the sender.

 

Afbeelding van duitse vlagAufgrund dieser Nachricht beziehungsweise eventueller Anlagen zu dieser Nachricht können keine Rechte geltend gemacht werden. Diese Nachricht richtet sich ausschließlich an die Adressatin beziehungsweise den Adressaten und enthält persönliche sowie vertrauliche Informationen. Es ist strengstens untersagt, eine nicht an Sie gerichtete Nachricht bekannt zu machen, zu kopieren oder zu verbreiten. Sollten Sie diese Nachricht versehentlich erhalten haben, bitten wir Sie, diese umgehend zu vernichten und die Absenderin beziehungsweise den Absender zu informieren. Haben Sie Zweifel in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Nachricht? Setzen Sie sich dann mit der/dem Absender in Verbindung.

 

 

 

<< terug naar Fontys.nl