26
juni
2020
|
14:04
Europe/Amsterdam

Wil jij in september meepraten over de Fontys-strategie?

CvB: eind 2020 moet nieuw strategisch plan klaar zijn

800_jhouterman6-1-20

Het proces dat moet leiden tot een nieuw strategisch plan – de opvolger van Fontys Focus 2020 – is na een gedwongen corona-pauze van ruim twee maanden weer hervat. In het najaar kunnen studenten en medewerkers tijdens drie online sessies alsnog in gesprek met het College van Bestuur over de strategie. Noteer de data (die onderaan dit bericht staan) vast in je agenda!

Even het geheugen opfrissen: aan het begin van 2020, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, gaf collegevoorzitter Joep Houterman het startsein voor het strategievormingsproces. Nauwelijks twee maanden later, toen de coronacrisis haar hoogtepunt naderde, besloot het College van Bestuur om het strategieproces on hold te zetten. ‘Het idee was toen: we tillen alle activiteiten in het kader van de strategie over de zomervakantie heen en gaan in september – als alles weer ‘bij het oude’ is – verder waar we gebleven waren’, legt Joep Houterman uit. ‘Dat beeld is bijgesteld inmiddels; we weten nu dat voorlopig nog lang niet alles bij het oude is. Ons onderwijs ziet er ook na de zomer nog anders uit. En voor grote groepen medewerkers en studenten blijft thuiswerken en -studeren nog wel even het devies.’

Dringend gewenst
Tel dat op bij de constateringen dat we in deze tijd ontzettend veel nieuwe inzichten opdoen die de strategie kunnen verrijken én dat een up-to-date instellingsplan dringend gewenst is om alle grote strategische beslissingen te stroomlijnen, en het is duidelijk waarom het College van Bestuur half mei besloot het strategieproces toch weer op te starten.
Betekent de herstart dat de oude werkwijze en planning gewoon uit de kast worden getrokken en dat we op dezelfde voet verder gaan? Houterman: ‘Nee, er gaan wel dingen anders. Omdat we nog steeds te maken hebben met de gevolgen van corona, is een “tour” langs nagenoeg alle Fontys-locaties simpelweg onmogelijk. Het aantal dialoogsessies dat in het najaar zal plaatsvinden, is dan ook sterk verminderd. Bovendien vinden deze bijeenkomsten online plaats.’

Indikking
Een andere wijziging is dat de volgorde in het proces omgedraaid wordt. ‘In de dialoogsessies gaan we niet praten over de negen afzonderlijke ontwikkelthema’s. De prikkelende essays - de zogeheten "schuurpapieren" - over deze thema’s zijn de voorbije weken verrijkt met de inzichten uit de corona-periode. Daarna verwerken we ze tot één geïntegreerd beeld. Feitelijk is dat een soort overkoepelend 'schuurpapier'. Dat conceptverhaal leggen we in het najaar voorafgaand aan de drie online dialoogsessies of webinars voor aan de Fontys-gemeenschap en aan vertegenwoordigers van de buitenwereld.’ Joep Houterman wil er uitdrukkelijk bij vermelden dat niet voor de nieuwe opzet gekozen is, omdat dit minder discussie zou opleveren. ‘De reden is dat de toch al stevige inhoudelijke overlap tussen de schuurpapieren na de dialoogsessies alleen maar groter zou zijn geworden. En aangezien de tijd na de verplichte pauze wat meer begint te dringen, is enige “indikking” van het proces helaas onvermijdelijk. Ik durf echter te zeggen dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van het proces en van het eindresultaat.’

Deelnemen?
Wil je een van de drie dialoogsessies bijwonen, noteer dan deze data en tijdstippen alvast in je agenda:

- maandag 7 september, 16.00-18.00 uur
- dinsdag 15 september, 16.00-18.00 uur
- dinsdag 22 september, 16.00-18.00 uur

In de zomer zal er ook een uitnodiging worden verzonden aan alle studenten en medewerkers. Die uitnodiging bevat informatie over de inhoudelijke insteek van de dialoogsessies en een link naar het aanmeldformulier.

 
Auteur: Sander Peters