Eindhoven,
18
december
2015
|
15:40
Europe/Amsterdam

Verkiezing lector van het jaar 2015-2016

mariskavandergiessen3.jpg

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en ScienceGuide zoeken voor de jaarlijkse verkiezing van de lector van het jaar naar een lector met een krachtige Europese dimensie, aan de vooravond van het Nederlands EU-voorzitterschap. Met trots draagt Fontys Mariska van der Giessen, Lector International Business & Management from an Euregional Perspective (Fontys International Business School in Venlo) voor voor de titel lector van het jaar.

Mariska verbindt Europa aan de praktijk doordat ze studenten letterlijk en figuurlijk laat zien hoe belangrijk het is om over de eigen landsgrenzen heen te denken. Haar onderzoek is ingebed in een brede Europese context op lokaal, regionaal en Europees niveau en raakt direct aan het verbeteren van de mogelijkheden voor grensoverschrijdende projecten. Als proactieve Europese geeft zij zelf graag het goede voorbeeld door altijd overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen aan weerszijden van de grens met elkaar te verbinden en die praktijk te laten weerspiegelen in onderwijs en onderzoek.

Het doel van het lectoraat is drieledig:

  • Verspreiding van de Europese en euregionale gedachte en kennis in de regio en binnen Fontys Venlo.
  • De kansen die een binationale regio biedt voor studenten, afgestudeerden en bedrijven in de regio duidelijker maken en de voordelen beter gebruiken. 
  • De Euregio rondom Venlo nog aantrekkelijker maken voor studenten en ervoor zorgen dat de studenten na hun afstuderen in deze regio blijven.

De verkiezing vindt plaats op de dag van de Excellentie, 22 januari 2016.