03
april
2020
|
20:06
Europe/Amsterdam

Verdiende meivakantie en voorbereiding onderwijs periode 4, update 18

Update C

Voor wat betreft de meivakantie (27 april tot en met 1 mei) geldt het volgende. We merken dat het verzorgen van onderwijs op afstand, het thuiswerken en het tegelijkertijd thuis onderwijzen/opvangen van kinderen het nodige van medewerkers vergt. Hoewel er op dit moment geen mogelijkheden zijn om er gedurende de meivakantie op uit te gaan, denken wij dat het voor medewerkers goed is om een week afstand te nemen van het werk en even niets te doen. Het bestuur heeft dan ook besloten om met de meivakantie om te gaan zoals in een normale situatie. Dat betekent dat de meivakantie een onderwijsvrije periode is waarin het OP verlof opneemt. Het OOP willen we ook aanmoedigen om gedurende de meivakantie ook een week verlof op te nemen

Uitgifte van middelen en vergoedingen. Wat is er geregeld?
Doordat door de overheid de veiligheidsmaatregelen zijn verlengd tot zeker 28 april, merken we dat steeds meer mensen toegang vragen tot de gebouwen en een beroep willen doen op het gebruik van diverse hulpmiddelen. De noodzaak tot het openstellen van meer gebouwen wordt groter, terwijl er in de maatregelen vanuit kabinet en RIVM niets gewijzigd is.Er is gekeken hoe we aan deze vraag kunnen voldoen waarbij we maximaal willen bijdrage aan beperken van de verspreiding van het virus en met inachtneming van de richtlijnen van het kabinet en het RIVM. Voor een aantal spullen die nodig zijn om je werk thuis te kunnen doen, is al het een en ander geregeld. Meer hierover lees je in het P&O nieuws.

Onderwijs in periode 4. Wat gaan we nu in gang zetten?
In het onderwijs staat periode 4 voor de deur. Voor docenten en medewerkers die ter voorbereiding van online onderwijs in deze periode materiaal nodig hebben, worden alle panden op afspraak geopend. Daarvoor brengen alle instituten en diensten gecoördineerd in kaart wie er toegang wil tot een gebouw en waarom. Let op; Het betreft hier nadrukkelijk niet de arbeidsmiddelen, Arbo specifieke hulpmiddelen of andere persoonlijke spullen, maar enkel voor het ophalen van studie/lesmateriaal en toegang voor middelen ten behoeve van online onderwijs. Zie verdere toelichting in het P&O nieuws.