22
november
2022
|
15:29
Europe/Amsterdam

Verbinding als fundament

Installatie lector Artistic Connective Practices, Falk Hübner

Falk Hubner en Joep Houterman

Vrijdag 18 november is Falk Hübner geinstalleerd als lector Artistic Connective Practices. De installatie vormde onderdeel van het driedaagse Connective symposium.  De titel van zijn inaugurele rede luidde In good Company. Think we must.

De lectorale rede van Falk is de officiële start van een drietal onderzoekslijnen: kunst en communities, kunst en zorg, en kunst en jeugd. In alle onderzoekslijnen werkt het lectoraat samen met organisaties uit Tilburg en de regio, andere lectoraten, zowel binnen als buiten Fontys. Alle activiteiten zijn gebaseerd op de drie pijlers the artistic, the connective and the practice. Tijdens de rede werd een performance gehouden door drie alumni van de masteropleiding Performing public space gebaseerd op het idee share for the common good. Inaugural lecture

Het driedaagse symposium bracht artistieke onderzoekers samen die via hun onderzoekspraktijk een bijdrage willen leveren aan maatschappelijke vraagstukken en kwesties. Tijdens de drie dagen is het veld in kaart gebracht en is gesproken over het positioneren en contextualiseren van artistiek onderzoek in relatie tot de samenleving.

Lees ook het artikel dat eerder in Bron verscheen over de wijze waarop het lectoraat Artistic Connective Practices via kunst werkt aan een betere samenleving.

 

 
 
Door: Monique van Laar