19
maart
2020
|
21:05
Europe/Amsterdam

Uitstel bindend studieadvies vanwege coronavirus, update 14

Update C

Het overleg donderdagmiddag 19 maart tussen de Vereniging Hogescholen en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Van Engelshoven heeft over een aantal zaken, voor studenten en toekomstige studenten, helderheid gebracht.

Zo is afgesproken dat alle hogescholen in principe het Bindend Studieadvies voor huidige eerstejaarsstudenten uitstellen tot het einde van hun tweede studiejaar (collegejaar 2020/2021).”Ik ben blij dat hierover duidelijkheid is gekomen voor onze studenten”, zegt Joep Houterman, voorzitter van het College van Bestuur van Fontys. Zij hebben veel vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor hun studie. Met deze afspraak helpen we eerstejaarsstudenten die mogelijk niet het benodigde aantal punten of de gewenste resultaten behalen, enige zekerheid en rust. We gaan kijken hoe we deze afspraak binnen Fontys vormgeven”.  

Naast het uitstellen van het BSA is ook afgesproken dat de aanmelddatum voor een studie aan het hbo wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni 2020. Zo krijgen eindexamenkandidaten meer tijd om hun studiekeuze te maken. “Het is goed dat aankomende studenten zo meer tijd krijgen om zich te oriënteren, hulp te vragen bij hun studiekeuze, kennis te maken met Fontys, onze studenten en medewerkers. Online natuurlijk! Er is de laatste week keihard gewerkt om voor onze aankomende studenten een online omgeving in te richten waar zij niet alleen informatie over de opleidingen vinden, maar ook hun vragen kunnen stellen via WhatsApp’. Binnenkort ontvangen onze potentials bericht met de uitnodiging deze online omgeving te bezoeken."

In de Kamerbrief die de minister naar de Tweede Kamer stuurde, staan ook de gemaakte afspraken en intenties ten aanzien van de financiële situaties van studenten door de coronacrisis. Ook daarover zijn veel vragen bij studenten. Fontys bestudeert deze en komt later met informatie hierover.