Eindhoven,
12
mei
2016
|
11:21
Europe/Amsterdam

Studenttevredenheid bij Fontys opnieuw toegenomen

nse.jpg

Met een 3,86 (op een vijfpuntschaal) in de Nationale Studenten Enquête NSE van 2016 geven Fontysstudenten aan dat ze heel tevreden zijn over “hun studie bij Fontys Hogescholen”. Net als voorgaande jaren is er een stijgende lijn waarneembaar in de algemene tevredenheid van Fontysstudenten.

De stijging in de algemene tevredenheid wordt bevestigd in bijna alle onderliggende items en op alle thema’s. Vergeleken met 2015 is op bijna alle thema’s de tevredenheid ongeveer gelijk gebleven of licht gestegen. Binnen de thema’s ‘algemene vaardigheden’ en ‘studiefaciliteiten’ zijn enkele onderdelen significant beter geworden. In vergelijking met de benchmarkgroep (bestaande uit Avans, HAN, Zuyd, HU en HvA) scoort Fontys net als vorig jaar beter op de thema’s ‘docenten en studiebegeleiding’, ‘groepsgrootte’, ‘studiefaciliteiten’, ‘stage-ervaring’ en ‘kwaliteitszorg’. De tevredenheid op de thema’s ‘toetsing en beoordeling’ en ‘wetenschappelijke vaardigheden’ blijven achter ten opzichte van de referentiegroep.

Nienke Meijer, voorzitter College van Bestuur: “Studenttevredenheid is zeer belangrijk bij Fontys en we zijn daarom blij dat de algemene tevredenheid gestegen is. We hebben de afgelopen jaren werk gemaakt van een groot aantal thema’s uit de NSE. Die inzet wordt nu beloond. Maar we zien echter ook onderdelen die verbeterd moeten worden. We zijn al aan de slag met deze thema’s, maar de resultaten zijn niet altijd direct zichtbaar. In de volgende editie van de NSE moeten deze inspanningen tot uiting komen.”

Hoge respons
Ruim 21.000 Fontysstudenten vulden dit jaar de Nationale Studenten Enquête (NSE) in. De respons ligt hiermee aanzienlijk hoger dan afgelopen jaar. Het Fontysgemiddelde is dit jaar 48.3% (2015: 45.5%) en landelijk is de respons 42.8% (2015: 39.3%).

Nationale Studenten Enquête
De NSE is een grootschalig landelijk en jaarlijks gehouden onderzoek onder alle studenten in het hoger onderwijs. Aan alle studenten wordt hun mening gevraagd over alle aspecten van hun studie. Door de NSE in te vullen helpen studenten het onderwijs en voorzieningen voor zittende en toekomstige studenten te verbeteren. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald waar het komende jaar de aandacht op gericht moet worden. De resultaten van de NSE worden niet alleen voor kwaliteitsdoeleinden binnen Fontys gebruikt, maar onder andere ook door Studiekeuze123.nl en de Keuzegids Hoger Onderwijs voor studievoorlichting aan aankomende studenten.