29
februari
2024
|
12:31
Europe/Amsterdam

Student Basten genomineerd voor Hbo Held 2024

Basten van der Vorm

Het cvb van iedere hogeschool is door de Vereniging Hogescholen gevraagd een student te nomineren voor de titel Hbo Held 2024. Deze titel erkent de waardevolle impact die hbo'ers vaak al tijdens hun studie hebben op de samenleving, door middel van inspirerende projecten en initiatieven. Namens Fontys is student Technische Natuurkunde Basten van der Vorm genomineerd. Op 6 maart vindt een voorselectie plaats waarin juryleden (ook studenten van verschillende hogescholen) bepalen welke tien genomineerden tijdens de landelijke uitreiking op 8 april 2024 kans maken op de titel. 

Basten is door Fontys genomineerd vanwege de impact die hij heeft gemaakt met het toegankelijk maken van quantummechanica. Samen met medestudenten heeft hij EduQuation opgericht en hij heeft belangrijk werk geleverd aan de Quantum Game Room voor het Quantum Talent&Learning Centre. Zijn inzet zorgt ervoor dat scholieren uit het voortgezet onderwijs op een speelse manier leren over de principes van de quantummechanica. Basten vindt duurzaamheid belangrijk en daarom repareert hij elektrische apparatuur voor familie en vrienden, omdat hij zo kan bijdragen aan het reduceren van de groeiende stapel elektronisch afval.

Ook is Basten betrokken bij een lectoraat, vertegenwoordigt hij medestudenten in de instituutsmedezeggenschapsraad en is hij lid van het PR-team van de opleiding. Zijn natuurlijke manier van anderen enthousiasmeren maakt hem een echte ambassadeur voor de opleiding Technische Natuurkunde. Medestudenten weten Basten feilloos te vinden voor advies als zij vastlopen bij onderzoeksprojecten. Basten biedt hen geheel belangeloos en vol overgave ondersteuning. Hij wordt dan ook in menig dankwoord genoemd.

Bijdrage aan inclusief onderwijs
Basten is trots op zijn neurodivergentie en straalt de voordelen daarvan uit in alle gremia waar hij deel van uit maakt. Dit maakt dat hij op open dagen zeer toegankelijk is voor neurodivergente studiekiezers (en hun ouders) en dat hij een voorbeeld is voor andere neurodivergente studenten binnen de opleiding. Docenten leren door Bastens openheid hoe ze neurodivergente studenten op een ondersteunende en effectieve manier kunnen coachen. Daarmee draagt hij bij aan een inclusieve en toegankelijke opleiding, en dus aan een prettigere omgeving voor iedereen.

Hbo Held 2024

Uitreiking VH-congres
De titel Hbo Held 2024 wordt tijdens het VH-congres op 8 april uitgereikt aan een van de genomineerde studenten. De winnende student ontvangt niet alleen de titel en award, maar ook een geldprijs ter waarde van een jaar collegegeld. Wat Fontys betreft is Basten al een held vanwege zijn uitzonderlijke prestaties én toewijding aan inclusief onderwijs. Zet 'm op, Basten!

Auteur: Zoë Verwers