Eindhoven,
21
augustus
2015
|
14:16
Europe/Amsterdam

Steven Vos

Fontys_lector_BASE_31_Steven_Vos_s

Prof.dr. Steven Vos is lector Move to Be binnen Fontys Sporthogeschool (Eindhoven). Hij is deskundig op het terrein van slimme oplossingen om verantwoord en duurzaam te sporten en te bewegen, en dit op maat van personen en hun omgeving. Van het kind dat geïnspireerd wordt door het bewegingsonderwijs tot de senior die het plezier in sport en bewegen (opnieuw) ontdekt.

Contact
Tel: 08850 89799
E-mail: steven.vos@fontys.nl

 

 


Loopbaan
Steven Vos is sinds 2012 in dienst bij Fontys Sporthogeschool, op 1 april 2013 werd hij aangesteld als lector Move to Be. Daarnaast is hij verbonden aan de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen (KU Leuven). Hij is doctor in de bewegingswetenschappen (KU Leuven) en master in de sociale en organisatiepsychologie (KU Leuven). Steven was senior onderzoeker aan het Hoger Instituut voor de Arbeid – KU Leuven (1999-2005) en manager ‘onderzoek & innovatie’ bij het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid (2005-2008). Van 2008 tot 2012 was hij als doctoraatsbursaal verbonden aan de Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven en het Steunpunt Cultuur, Jeugd & Sport.

Met zijn leerstoel ‘Move to be’ (www.fontys.nl/sportfolio) wil hij nadrukkelijk bijdragen aan het slim en duurzaam verankeren van verantwoord sporten en bewegen, onder meer door het stimuleren en faciliteren van een actieve levensstijl op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. Hij verricht zelf onder meer kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar het stimuleren van sport- en beweegdeelname en het ontwikkelen van typologieën van aanbieders van en deelnemers aan laagdrempelige sport- en beweeginitiatieven. Met een bijzondere aandacht voor de effectiviteit en efficiëntie van initiatieven. Zijn onderzoek situeert zich op het snijvlak van de psychologie, de sociologie, de bewegingswetenschappen en het industrial design. In die hoedanigheid werkt hij onder meer nauw samen met de Technische Universiteit Eindhoven in het kader van het impulsprogramma ‘Mine your own body’. Steven is (co-)auteur van een achttal boeken en een groot aantal beleidsrapportages. Hij publiceerde een 20-tal artikels in diverse internationale peer-reviewed tijdschriften. Hij is reekseditor van de BMS-publicaties (Beleid & Management in Sport, www.faber.kuleuven.be/BMS, samen met Prof. dr. Jeroen Scheerder, drs. Jeroen Meganck en drs. Erik Thibaut) en van de SBS-boeken (Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar Bewegen en Sport uitgegeven bij Academia Press, samen met Prof. dr. Jeroen Scheerder). Hij voerde studies uit voor diverse opdrachtgevers (lokaal, nationaal en Europees). De laatste jaren is hij geëvolueerd van een kijksporter naar een actieve beoefenaar van de loop- en de fietssport.