06
februari
2019
|
11:57
Europe/Amsterdam

Sophianum en Fontys Lerarenopleiding Sittard bekrachtigen samenwerking

meesterproeven

De afgelopen maanden hebben examenleerlingen van scholengemeenschap Sophianum in Gulpen hard gewerkt aan hun eindproject binnen het Technasium: de meesterproef. Op donderdag 14 februari presenteren zij het eindresultaat aan een vierkoppige jury bij Fontys Lerarenopleiding Sittard. Na afloop ondertekenen de scholen een convenant om de samenwerking te bekrachtigen.

Binnen het Technasiumonderwijs sluiten leerlingen het vak Onderzoek & Ontwerpen af met een meesterproef. Een project gebaseerd op een opdracht uit het bedrijfsleven, waar leerlingen van havo 5 en vwo 6 gedurende een half schooljaar in teams aan werken.

Op donderdag 14 februari presenteert en verdedigt ieder team in de middag de meesterproef voor een vakkundige jury, bestaande uit een expert uit het hoger onderwijs, een opdrachtgever uit het bedrijfsleven, de teamleider havo of vwo en een oud-leerling die momenteel een bèta-technische studie volgt. Leerlingen van vwo 6 presenteren en verdedigen de meesterproef tevens in het Engels. In de avond wordt er gepresenteerd voor de opdrachtgever, een eigen expert en de ouders van de leerlingen.

De finale meesterproeven worden bijgewoond door Richard Mellor (drijvende kracht achter één van ’s werelds grootste competities ‘F1 in Schools’), Andrew Denford (oprichter Denford Lt en F1 in Schools), Anton van den Brink (directeur Fontys Lerarenopleiding Sittard) en Hans Hupperetz (directeur Sophianum).

De leerlingen uit de teams met de beste meesterproeven havo en vwo ontvangen een cheque ter waarde van 100 euro, in te zetten als collegegeld voor in het propedeusejaar. Bijvoorbeeld voor de nieuwe voltijdopleiding bij Fontys Lerarenopleiding Sittard: Leraar Science and Technology.

Convenant
Het is de eerste keer dat de meesterproeven van Sophianum worden afgesloten met een finale bij Fontys Lerarenopleiding Sittard. “De samenwerking met Sophianum bezegelen in een convenant past bij ons streven naar samen opleiden en de ambitie van meer en beter opgeleide bètaleerlingen én leraren”, vertelt Anton van den Brink, directeur van Fontys Lerarenopleiding Sittard.

Voor de lerarenopleiding is dit het eerste convenant. Van den Brink juicht verdere samenwerking met Sophianum en andere scholen meer dan toe. “Het ondertekenen van een convenant onderstreept nog maar eens het wederzijdse en gezamenlijke belang van goed onderwijs in de omgeving.”

 

Auteur: Ellen Langenhuijsen