Eindhoven,
12
december
2017
|
15:54
Europe/Amsterdam

Realisatie nieuw gebouw voor Fontys Technologie opleidingen in Eindhoven

Basisovereenkomst Engineer en Build getekend

Ondertekening overeenk Engineer & Build

De Technologie opleidingen van Fontys (Techniek, Toegepaste Natuurwetenschappen, Technische Bedrijfskunde en Technische Lerarenopleidingen), die nu nog op de Eindhovense campus Rachelsmolen zijn gehuisvest, verhuizen in 2019 naar de campus waar ook de TU/e gehuisvest is. Vandaag tekende het College van Bestuur van Fontys de basisovereenkomst Engineer & Build met Build2Learn (bouwcombinatie Heerkens van Bavel en Berghege vof) voor de realisatie van het nieuwe gebouw aan de Rondom dat in alle opzichten is toegerust voor de toekomst. In het gebouw wordt ruimte geboden aan het toenemende aantal studenten en medewerkers. 

In het voorjaar van 2018 start de verbouwing. Door onder andere hergebruik van materialen en bestaande infrastructuur, slimme klimaatsystemen en waterbesparende voorzieningen realiseert Fontys tevens een duurzaam en hoogwaardig onderwijs- en onderzoeksgebouw.

Hans Nederlof, lid van het College van Bestuur van Fontys:

“Het vernieuwde gebouw is in alle opzichten toegerust voor een toekomst, waarin technologie een hoofdrol speelt. Voor studenten en medewerkers creëren we een uitdagende en inspirerende omgeving om te studeren, te onderzoeken en samen te werken. Toenemende studentenaantallen, onze nauwe verbinding met de bedrijven in de Brainportregio en nieuwe technologieën in een snel veranderende wereld; met dit gebouw op de TU/e Campus zijn we voorlopig toekomstproof.”

De opleidingen die naar de Rondom verhuizen, zijn: Applied Science, Automotive, Automotive Management, Bedrijfsmanagement MKB, Centrum voor Ondernemerschap, Elektrotechniek, Leraar Consumptieve Techniek, Leraar Technisch Beroepsonderwijs, Mechatronica, Technische Bedrijfskunde, Technische Natuurkunde, Werktuigbouwkunde