20
november
2020
|
11:36
Europe/Amsterdam

Project ‘SAMEN hbo Verpleegkunde’ afgerond met event

project SAMEN

Eind oktober is met een online event de tweede fase van het project SAMEN afgerond. Aan het event met de titel SAMEN hbo Verpleegkunde, The story continues…, hebben zo’n 200 deelnemers ervaren wat met het project bereikt is en hoe men eenvoudig kan samenwerken en netwerken met alle hbo Verpleegkunde opleidingen.

Samen met vijftien andere Nederlandse Bachelor of nursing instituten is de afgelopen twee en een half jaar hard gewerkt aan het opzetten van een open platform waar leermaterialen onder open licentie worden gedeeld. Daarnaast is er ook een community opgezet waar betrokkenen van de opleiding verpleegkunde met elkaar kunnen sparren, ervaringen uitwisselen en samenwerken. Dit project is een vervolg op het eerdere Boegbeeldproject hbo Verpleegkunde.

In 2018 is door het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV), bestaande uit 17 hbo instituten, het project SAMEN hbo Verpleegkunde opgezet. In dit project werden twee doelen gerealiseerd, namelijk de ontwikkeling van leermaterialen voor een aantal onderwerpen voor de hbo-opleiding Verpleegkunde en deze onder een open licentie beschikbaar stellen, én het realiseren van een actieve community van docenten die gebruikmaken van de ontwikkelde leermaterialen.

Virtuele markt
Het afwisselende programma tijdens het event werd vanuit Fontys gestreamd. Sprekers werden afgewisseld met een virtuele leermaterialen- en expertise markt waar iedere deelnemende instelling een eigen virtuele marktkraam had waarin ze hun pareltjes aan leermaterialen, werkvorm of speerpunten van het onderwijs presenteerden. Deelnemers konden door een eenvoudige klik op de knop naar de virtuele marktkraam gaan en zo met de docenten/ontwikkelaars in gesprek gaan.

Deelnemer Sarah Walburg, Stenden Hogeschool: ‘Gister samen met collega op de digitale leermaterialenmarkt 'gestaan' met ons lintonderwijs zelfmanagement & inzet ICT in het kader van het project SAMEN hbo Verpleegkunde. Mooi en inspirerend om met collega's uit den lande de dialoog hierover aan te gaan en leermaterialen uit te wisselen’.

Projectleider Marja Versantvoort: ‘Ik ben trots op wat er is bereikt. Zo’n 1360 leermaterialen zijn onder open licentie gedeeld, 57 nieuwe leermaterialen zijn instituut overstijgend ontwikkeld en zo’n 700 mensen weten elkaar al te vinden binnen onze community! We zijn er natuurlijk nog niet. In opdracht van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde gaan we verder. Op naar fase 3! Verduurzamen van het geleerde. Blijven ervaren en evalueren, SAMEN verder!’

Open Access
Lector Robert Schuwer is bij het project betrokken als expert op het gebied van Open Educational Resources. Hij dacht mee over waar je aan moet denken als het gaat over Open Access. Schuwer: ‘Het gebruik van open leermaterialen binnen een vakcommunity is vaak een issue in de wereld van open leermaterialen. Vakcommunity’s hebben de potentie om beheer en kwaliteitsbewaking van open leermaterialen duurzaam te maken. Veel projecten mislukken echter omdat die community’s stoppen als de subsidie op is, waardoor de verduurzaming niet lukt. Het grootste winstpunt van dit project is dat deze vakcommunity nog zeker vijf jaar gaat werken aan verduurzaming. Hoe dat komt, wat redenen zijn voor het slagen dan wel mislukken, gaan we nog onderzoeken’.

Geïnteresseerd in hoe dit project is aangepakt en welke lessen hierbij zijn geleerd? Bekijk de website samenhbovpk.nl

 

Op de foto: Een impressie van de startbijeenkomst van het project in 2018 in de sfeervolle omgeving van een oud klooster in Nijmegen.

 

Auteur: Monique van Laar