13
maart
2019
|
13:30
Europe/Amsterdam

Paul Cornelissen programmaleider 'Ruimtelijke efficiency'

Paul

Het College van Bestuur heeft Paul Cornelissen (46) met onmiddellijke ingang benoemd tot programmaleider ‘Ruimtelijke Efficiency’ (REff). Het programma REff wordt uitgevoerd naast – en in samenhang met – het Huisvestingsprogramma en het programma ‘Plannen van Onderwijs, Inzet en Middelen’ (POIM), waarvan Paul Cornelissen sinds eind 2018 een van de twee projectleiders is.

Paul werkt sinds 2001 in diverse functies en binnen diverse instituten bij Fontys. Begonnen als docent Belastingrecht, werd hij daarna onder meer teamleider Fiscale Economie, onderwijsmanager en MT-lid van Fontys Hogeschool Financieel Management. Sinds september 2018 is hij interim-manager binnen Fontys; hij is een van de zeven managers in de Fontys-interimpool die hij zelf in het leven heeft geroepen.
Paul studeerde Fiscale Economie aan de Hogeschool Eindhoven (voorganger van Fontys) en Fiscale Economie (deeltijd) aan Tilburg University. Paul is getrouwd, heeft één zoon en woont in Eindhoven. Over zijn ambities als programmaleider REff zegt Paul: ‘Ik kijk er naar uit om het project POIM waar ik sinds november leiding aan geef, te verbinden met REff. Het ene is nauwelijks los te zien van het andere. Persoonlijk vind ik het ook een uitdaging om een project te leiden dat moet resulteren in een instellingsbrede besparing. Daarvoor is samenwerking - tussen de instituten en diensten onderling en met andere programma’s zoals bijvoorbeeld het Strategisch Huisvestingprogramma - van groot belang.’

Wat is REff?
Fontys werkt met het Strategisch Huisvestingsprogramma 2014-2025 aan een grootschalige modernisering van haar huisvesting. Een belangrijk aspect hiervan is het ruimtegebruik van onze onderwijsgebouwen. Verbetering van het ruimtegebruik, oftewel Ruimtelijke Efficiency, biedt Fontys de mogelijkheid om met minder kosten een moderne leer- en werkomgeving te realiseren, zodat er meer middelen beschikbaar zijn voor het onderwijs.
Het bestuur heeft in 2018 besloten dat op Fontysniveau een ruimtebesparing van 10 procent moet worden behaald. Het programma Ruimtelijke Efficiency (afgekort REff) is hiervoor ingericht. De ruimtebesparing in de Fontyshuisvesting moet bereikt worden via een breed gedragen sturingsmethodiek in ruimtegebruik op campus-/stadsniveau. Naast een ‘hard’ kwantitatief geformuleerd doel is het cultuuraspect van een dergelijk traject zeer belangrijk. Het realiseren van het veranderkundig traject om het kwantitatieve doel te bereiken, is dan ook een belangrijk onderdeel van het programma REff.

Het College van Bestuur heeft er veel vertrouwen in dat Paul Cornelissen het programma ‘Ruimtelijke Efficiency Fontys’ op deskundige wijze zal leiden en de benodigde samenhang met het Huisvestingprogramma en het programma ‘POIM’ zal aanbrengen.

 

Auteur: Sander Peters