02
september
2019
|
17:48
Europe/Amsterdam

Opening studiejaar 2019-2020 in teken van duurzaamheid

20190902_Fontys_StartStudiejaar-0003-3063

Fontys opende haar studiejaar 2019-2020 op maandag 2 september in de aula van gebouw R5 in Eindhoven. Tijdens de jaaropening ging Nienke Meijer, voorzitter van het College van Bestuur, in op de rol die het onderwijs kan spelen om de sociale cohesie in de maatschappij te bevorderen. Jeroen Smit, journalist en schrijver, gaf een lezing over het opleiden van een nieuwe generatie werknemers die wil bijdragen aan een duurzame samenleving. Ook de Fontys Denk Groter Prijzen werden uitgereikt.

Nienke Meijer ging in op de rol die het onderwijs kan spelen om de sociale cohesie in de maatschappij te bevorderen. In plaats van grote groepen in de samenleving als ‘massa’ te benaderen en ze te ‘ontmenselijken’ moeten we volgens Meijer hun verhalen optekenen en proberen te begrijpen. Meijer: ‘Bij Fontys proberen we studenten zover te krijgen dat ze ontdekken wat hun passie, hun talent, hun bijdrage aan de maatschappij is. Ieder mens heeft een mission in life. Die missie proberen we boven water te krijgen door onderwijs te verzorgen in zogenoemde authentieke leeromgevingen – in nauwe samenwerking met het werkveld, want door te ervaren groeit je inzicht – en door de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties te verwerken in ons onderwijs en onderzoek.’ Het gaat er volgens Meijer om dat ieder individu beseft dat hij of zij zelf iets kan doen. Iets kan betekenen. ‘Ieder mens heeft talenten, en door je passie te volgen en te streven naar een betekenisvolle bijdrage, kun je die talenten inzetten voor een duurzame, inclusieve en rechtvaardige samenleving.’

Inspirerende voorbeelden
Journalist Jeroen Smit (auteur van o.a. De Prooi) haakte in op het betoog van Meijer. Om de grote opdrachten die we hebben hanteerbaar te maken, moeten we volgens de journalist op zoek naar inspirerende voorbeelden. Naar pioniers, leiders die het aandurven om het onontgonnen pad te nemen, die op zoek gaan naar duurzame oplossingen en de SDG’s hoog in het vaandel hebben.Daarnaast sprak Smit over de lessen die hij de afgelopen dertig jaar als schrijver-journalist heeft geleerd over leiderschap in het bedrijfsleven en over de inspirerende balanceeract van topman Paul Polman bij Unilever waarover hij een boek heeft geschreven. Niet werken om geld te verdienen, maar werken om de samenleving te dienen. Er is altijd een spanningsveld tussen burger en consument en er is geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid, aldus Smit.

Fontys Denk Groter Prijzen 2019
De Fontys Denk Groter Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een medewerker en aan een student die een treffend voorbeeld is van groei door aandacht en uitdaging. De prijs sluit aan bij de maatschappelijke opdracht van Fontys: het bieden van inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger beroepsonderwijs. Het College van Bestuur reikt de prijs ieder jaar uit tijdens de opening van het studiejaar. De winnaar van de Denk Groter Prijs 2019 in de categorie medewerkers is Tim Gerbrands van Fontys Paramedische Hogeschool met het schokdempingmeetinstrument ShoQR. Melissa Verdel, student aan Fontys Paramedische Hogeschool, wint de studentenprijs met Mouth Game, een spel dat een logopedische behandeling minder saai maakt voor kinderen. Lees hier meer over de Denk Groter Prijs 2019

Pitches
Tijdens de jaaropening konden de bezoekers kennis maken met een aantal aansprekende Fontysprojecten die een relatie hebben met de Sustainable Development Goals en TEC for Society. Ook werd de eerste editie van het TEC for Society Magazine uitgereikt.

Auteur: Sander Peters en Ingrid Oonincx