EINDHOVEN,
06
november
2019
|
20:07
Europe/Amsterdam

Open onderwijsgebouw met ‘wow-effect’

Nieuw pand techniekstudies staat symbool voor onderwijsvisie Fontys

Fontys TNW - Mons Records 2-9-19 (16)

Een open gebouw voor ontmoeting, studie, onderzoek en kennisdeling, zowel voor studenten, docenten als werkveld. Dat heeft Fontys dit najaar in Eindhoven gerealiseerd voor drie instituten in het domein Technologie & Innovatie (T&I). Ook de locatie is bijzonder: de campus van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Aan de bestaande samenwerking met de universiteit wordt zo nog meer handen en voeten gegeven. De officiële opening is 7 november. 

Het betreft hier de verbouwing van het voormalig TNO-pand (bouwjaar 2000) op het TU/e-terrein. Wie er ooit binnen is geweest, zal het nu niet meer herkennen; van een naar binnen gekeerd onderkomen met de uitstraling dat pottenkijkers niet gewenst zijn, is het een modern en transparant gebouw geworden waar glas de boventoon voert. Overal is bedrijvigheid te zien, of het nu in een van de vele laboratoria is, op een studieplein of in een practicumlokaal. Lectoraten verrichten er onderzoek in een voor de bezoeker zichtbare omgeving. In de werkplaats van de studie Automotive is zelfs een groot stuk uit het betonnen plafond gezaagd, zodat de activiteiten er van bovenaf goed te bekijken zijn.

Doorlopende leerlijn 
Het gebouw staat symbool voor de visie van Fontys op onderwijs en onderzoek. Het is een open werk-, onderzoeks- en studieplek voor studenten, docenten, bedrijfsleven en middelbaar (beroeps)onderwijs, waar samenwerking en uitwisseling van kennis centraal staan. ‘Een leven lang leren’ krijgt hier invulling.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de TU/e. Fontys werkt op diverse gebieden al samen met de universiteit en wil dat uitbreiden, onder meer door gebruik te maken van elkaars labs. Bovendien maakt de huisvesting op de TU/e-campus , waar ook het Summa College (MBO) met laboratoriumonderwijs is gehuisvest, het mogelijk de bestaande ketensamenwerking tussen MBO, HBO en WO verder vorm te geven. Zo krijgt de doorlopende leerlijn nog meer gestalte.

In het nieuwe gebouw zijn drie hogescholen gevestigd: Engineering, Toegepaste Natuurwetenschappen (TNW) en Bedrijfsmanagement, Educatie & Techniek. Op de bijna 30.000 m2 vloeroppervlakte, verdeeld over vier etages, kunnen 2500 studenten en 350 medewerkers gelijktijdig terecht.

Efficiëntie door samenwerking
Maarten van Andel zegt zich bevoorrecht te voelen om als nieuwe directeur van TNW na een jaar al de kans te krijgen in dit nieuwe pand te werken. De samenwerking met de twee andere instituten komt volgens hem al goed van de grond. Zo is er een gezamenlijk roostersysteem en wordt veel beter gebruik gemaakt van elkaars faciliteiten, wat voor efficiëntie in ruimtegebruik zorgt. Daarnaast faciliteren ze samen zaken als studiebegeleiding en communicatie.

Tevens kondigt Van Andel een gezamenlijke parallel-propedeuse aan: “Een breed eerste jaar waarin studenten in aanraking komen met alle technische en -wetenschappelijke aspecten van het domein T&I. In het tweede jaar stromen ze door naar de studierichting van hun keuze. Een portfolio-uitbreiding die goed past bij de context van dit gebouw.”

De samenwerking binnen het nieuwe onderkomen heeft er ook toe geleid dat de drie hogescholen voor het eerst een gezamenlijke, door studenten georganiseerde bedrijvendag houden: de Talent Day op woensdag 27 november. Van Andel kijkt ernaar uit om gasten er voor het eerst te ontvangen. “De eerste weken na de ingebruikname op 2 september had ik vaak een euforische ervaring. Het ‘wow-effect’, door het grote verschil tussen wat we hadden en hebben. Niet alleen door de ‘paleistrappen’ bij de ingang, ook door het licht en de ruimte. Daarna was er wat stress, omdat je in zo’n nieuwe omgeving altijd tegen dingen aanloopt die nog niet werken. Maar de stress maakte al snel weer plaats voor trots.” Aanstaande zaterdag is de eerste Open Dag in het nieuwe gebouw.