03
oktober
2019
|
13:06
Europe/Amsterdam

Onderzoek naar de kracht van nieuwsgierigheid

Interview Danae

Danae Bodewes is onderzoeker bij het Fontys Lectoraat Business Entrepreneurship. Sinds een jaar doet zij onderzoek naar nieuwsgierigheid. In de loop van volgend jaar hoopt zij haar boek over nieuwsgierigheid te kunnen lanceren. Het doel van haar onderzoek is mensen bewust maken van de diversiteit en kracht van nieuwsgierigheid. Door kennis en praktijkvoorbeelden van nieuwsgierigheid te delen hoopt zij mensen op een andere manier te laten kijken en denken over nieuwsgierigheid.

Danae startte haar onderzoek met een literatuurstudie, die zoveel vragen opleverde dat zij de praktijk nodig had om de theorie beter te begrijpen. De kern van haar onderzoek bestaat uit een 30-tal uitgebreide interviews met nieuwsgierige mensen tussen de vier en negentig jaar oud. Tijdens haar workshops verzamelt zij data en hetzelfde doet zij met haar mini-interviews. Zij interviewt mensen die haar onderweg opvallen, fotografeert hen en stelt hen vragen over hun nieuwsgierigheid. Daarna deelt zij de foto’s met een korte quote op Instagram. Deze werkwijze heeft zij gekozen om makkelijker inzicht te krijgen in wat mensen motiveert om te willen leren, een leven lang.

Onderzoek naar nieuwsgierigheid
Op de vraag hoe Danae bij haar onderwerp van onderzoek terechtkwam, zegt zij: 'Tijdens de opening van studiejaar 2018-2019 sprak Nienke Meijer, voorzitter College van Bestuur van Fontys Hogescholen, over een leven lang nieuwsgierig. Dit was mijn eurekamoment. Nieuwsgierigheid gaat over intrinsieke motivatie: de wil om vanuit eigen interesse en vrijwillige keuze iets te willen begrijpen en weten. Tijdens een eerder onderzoek naar ondernemendheid en mijn werk als docent liep ik altijd tegen dezelfde uitdagingen aan. Hoe krijg je studenten zover dat ze de kansen om zichzelf te ontwikkelen herkennen en benutten en dat ze leren en handelen op een manier die bij hen past? Daardoor kunnen zij namelijk optimaal gebruikmaken van hun potentieel.'

Persoonlijke motivatie
Haar persoonlijke motivatie voor dit onderwerp is ontstaan door haar afkomst van een familie waarin veel leden niet altijd goed uit de verf kwamen op school of in andere overgestructureerde omgevingen. Zij zijn dyslectisch, creatief, kritisch, druk of juist dromerig. Volgens Danae hebben zij duidelijke overeenkomsten: 'Het zijn nieuwsgierige en leergierige mensen. Met deze kenmerken moeten zij sterk in hun schoenen staan, willen zij zich niet laten demotiveren door onbegrip of negatieve feedback die zij ontvangen omdat zij afwijken van het gemiddelde.' Hoewel er steeds meer aandacht is voor het belang van nieuwsgierigheid, kritisch denken, creativiteit en ondernemendheid, vindt Danae dat we hier in het onderwijs en in het bedrijfsleven nog niet voldoende op ingericht zijn. 'We belemmeren nog (te) vaak onbewust en ongewild juist die personen die deze houding en skills reeds bezitten.'

Wat is er nodig om te veranderen?
Nieuwsgierigheid is een alledaags iets, we staan er vaak niet eens bij stil hoe belangrijk de rol is van nieuwsgierigheid in ons leven. Een vraag die Danae graag aan mensen stelt is: 'Stel je voor je wordt ’s morgens wakker en je bent niet meer nieuwsgierig? Hoe zou jouw leven er dan uitzien?' Volgens Danae is nieuwsgierigheid de motor van ons leren en van onze IK, die zich voortdurend ontwikkelt. Nieuwsgierigheid geeft energie, focus, doorzettingsvermogen en verbetert de kwaliteit en de duur van het leren. 'We willen graag dat studenten en medewerkers nieuwsgierig en betrokken zijn. We zoeken naar manieren om hun nieuwsgierigheid te prikkelen. Een van de eerste ontdekkingen die ik deed toen ik met mijn onderzoek begon, was dat ook heel nieuwsgierige mensen niet altijd in staat zijn om de nieuwsgierigheid van andere mensen te herkennen. Dit verbaasde mij. Het ontmoedigde me eerst ook wel een beetje.' Al snel realiseerde Danae zich dat dit juist haar uitdaging is: mensen nieuwsgierig maken naar nieuwsgierigheid, zodat ze nieuwsgierigheid beter kunnen (h)erkennen, waarderen, stimuleren en benutten.

Meer informatie
Wil je meer weten over nieuwsgierigheid en het onderzoek van Danae? Bekijk dan het interview voor 'No School en Club Cele' waarin ze vertelt over nieuwsgierigheid en onderwijs. Of ga naar Fontysblogt, LinkedIn, Twitter en Instagram (@nieuwsgierigwezen) waar zij haar wekelijkse blogs en mini-interviews deelt.

Auteur: Petra Biesheuvel