17
juni
2022
|
11:21
Europe/Amsterdam

Neem een sneak peek op de nieuwe campus van Fontys

Virtuele Showroom Rachelsmolen

Op de Dag van de bouw (18 juni) zet Fontys haar virtuele deuren open om een inkijk te geven in hoe de hogeschool aan de toekomst bouwt.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de campusvernieuwing Rachelsmolen. Met de Virtuele showroom Rachelsmolen en de Augmented Reality App (AR) krijg je een mooie sneak peek hoe de campus eruit komt te zien. De AR-app kan gebruikt worden op een aantal plekken rondom het bouwterrein. De QR-codes staan op de bouwhekken rondom het terrein.

Op 27 juni viert Fontys dat het hoogste punt hier bereikt is. Live meekijken op de bouw kan via de webcam of door een echt kijkje te nemen tijdens een rondleiding. Er zijn nog plaatsen op dinsdag 19 juli tussen 13.30-14.30 uur. Inschrijven voor deze rondleiding kan hier (exclusief voor Fontysmedewerkers en -studenten). Ook na de zomervakantie gaan de rondleidingen op deze bouw door.

Blijven plakken op de sticky campus 
De campus wordt steeds meer een plek waar niet alleen onderwijs gegeven wordt, maar waar we elkaar vooral kunnen ontmoeten. Fontys bouwt aan een omgeving en aan ruimte waar ontmoeten, samenwerken en identiteitsvorming centraal staan: de basis voor Fontysstudenten. Barcode Architects_Fontys_Gebouw R11_03-min-minMet voor iedereen een herkenbare thuisbasis, maar ook met gedeelde onderwijsruimtes en voorzieningen zoals horeca, cultuur, sport en ontspanning. Fontys opent haar deuren voor het werkveld en voor onderwijspartners. Instituten en lectoraten werken ook steeds meer samen: opleidingsoverstijgend en gericht op maatschappelijk relevante thema’s.

Fontys Fieldlabs – short film 
Fontys investeert niet alleen in de campussen maar ook in hybride leeromgevingen. De plek of omgeving waar studenten en docenten steeds meer en intensiever samenwerken met het werkveld. Een fysieke leeromgeving in de beroepspraktijk, dus buiten de campus, noemen we een Fieldlab. In een Fieldlab wordt intensief samengewerkt met werkveldpartners die laagdrempelig te benaderen zijn. Dit draagt bij aan ontmoeting en kennisontwikkeling. In deze short film worden zes fieldlabs van Fontys in beeld gebracht met achtergrond, de manier waarop de fieldlabs functioneren en de lessen die geleerd worden voor de toekomst.Tekst: Marieke van de Laar
Waarom bouwt Fontys aan de toekomst?

Fontys bouwt mee aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving. Onze fysieke leer- en werkomgevingen veranderen mee met wat de samenleving van ons vraagt. Door trends en ontwikkelingen, zoals digitalisering en hybridisering, moeten we onze campussen anders gaan vormgeven. Alleen klaslokalen en studieruimtes zijn niet meer voldoende. Er moet bijvoorbeeld meer plek komen voor coaching en voor intensievere samenwerkingen met het werkveld. We werken toe naar een campus waar iedereen wil blijven plakken: een sticky campus. En naar fysieke leeromgevingen in de beroepspraktijk: fieldlabs.

Samen met studenten, docenten, werkveldpartners, onderwijspartners én door het betrekken van de (regionale functie van) steden waar Fontys gevestigd is, werken we aan ruimte voor vernieuwing. Samen bouwen we aan de toekomst*!  

*Lezers zonder Fontysaccount kijken op: fontys.nl/ Fontys-verbouwt