Eindhoven,
21
augustus
2015
|
13:56
Europe/Amsterdam

Mignon van Halderen

Fontys_lector_BASE_26_Mignon_van_Halderen_s

Dr. Mignon van Halderen is lector Thought Leadership. Zij is deskundig op het gebied van thought leaders: bedrijven die geloven in vernieuwing en verbetering en die met hun nieuwe zienswijzen bestaande, vaak ingesleten opvattingen in de economie of samenleving weten te kantelen.

Contact
Tel.: 08850 86231

E-mail: m.vanhalderen@fontys.nl

 

 

Thought Leadership
In deze tijd zijn sterk gepositioneerde organisaties niet alleen klinkklaar over hun `why’ maar ook over hun kijk op relevante thema´s in onze economie en samenleving. Ze dragen vernieuwende, vaak onconventionele, zienswijzen uit. Door Van Halderen worden dergelijke vernieuwende zienswijzen aangeduid als “Novel Points of View”, die klanten of andere stakeholders ertoe aanzetten anders over relevante thema´s na te denken. Met zulke Novel Points of View kantelen ze bestaande, vaak ingeslepen, opvattingen in de economie of samenleving. Ze geloven in verandering, vernieuwing en verbetering. Denk aan Apple die onze betekenis van, en ervaring met, computers, muziekspelers en mobiele telefoons volledig heeft getransformeerd. Of aan Unilever dat het traditionele idee over maatschappelijk verantwoord ondernemen overstijgt door te laten zien dat winstgevendheid en duurzaamheid elkaar kunnen en moeten versterken, in plaats van bijten. Deze organisaties denken en doen niet alleen anders, ze communiceren ook anders. Ze slagen erin om verbeeldingskracht aan hun Novel Points of View te geven. Ze sporen daarmee klanten en stakeholders aan om anders naar relevante thema’s te kijken; om er een vernieuwende, verfrissende betekenis aan te geven. Bovendien vertalen ze hun vernieuwende denkbeelden door naar gedrag. Dergelijke organisaties hervormen manieren van denken en doen, en worden daarom gezien als thought leaders.

Loopbaan
Mignon van Halderen heeft ruime ervaring in wetenschappelijk onderzoek en houdt zich al jaren bezig met thought leadership. Zo heeft zij aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, tien jaar lang onderzoek verricht naar de positioneringsstrategieën van grote oliebedrijven rondom het maatschappelijke thema klimaatverandering. Van Halderen is tevens auteur van het boek `Thought Leadership: vernieuwende inzichten op het snijvlak van markt en maatschappij' en heeft verschillende (inter)nationale artikelen op het gebied van thought leadership gepubliceerd.In de afgelopen jaren heeft zij het Thought Leadership Framework ontwikkeld: een raamwerk dat aan de hand van vier fasen en onderliggende stappen laat zien hoe thoughtleadershipstrategieën worden ingevuld. Naast haar functie als lector heeft zij haar adviesbureau Leading Thoughts, waarmee ze organisaties op het gebied van thought leadership adviseert en (toekomstige) professionals schoolt.