04
november
2019
|
10:00
Europe/Amsterdam

Meer tekenen en boetseren, beter schrijven

Joyce Kuenen, alumnus pabo wint verbindingsprijs voor leraren

Joyce Kuenen

De huidige generatie kinderen kijkt meer een meer naar een beeldscherm in plaats van met de handen bezig te zijn waardoor er steeds meer kinderen moeite hebben met schrijven op school. Oftewel: de motorische vaardigheid van het jonge kind gaat rap achteruit. Joyce Kuenen, oud-student aan Pabo Tilburg van Fontys Hogeschool Kind en Educatie, deed praktijkgericht onderzoek naar dit gegeven. Ze won op 30 oktober de verbindingsprijs voor leraren van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) en ging met een bedrag van € 2.000 naar huis.

Joyce geeft les op basisschool De Bloemaert in Tilburg, tevens een van de opleidingsscholen van Pabo Tilburg. Haar onderzoek, gericht op de schrijfvoorwaarden en het schrijfonderwijs in groep 3, gaat in op de vraag hoe het schrijfonderwijs aangepast zou kunnen worden aan de huidige generatie kinderen. Ze onderzocht waarom kinderen steeds meer moeite hebben met schrijven en, nog belangrijker, hoe het onderwijs daarop kan anticiperen.

Ze koppelde dit gegeven aan beeldende vorming. Bijvoorbeeld door meer te tekenen en te boetseren in de klas verbetert de fijne motoriek, belangrijk bij schrijfontwikkeling. En juist het leggen van de relatie tussen beeldende vorming en schrijfmotoriek wordt door de jury als bijzonder aangemerkt. Joyce kwam tot enkele concrete en toepasbare adviezen. Zo blijkt het loskoppelen van het schrijf- en het leesonderwijs veel voordelen te hebben, net als het aanbieden van het blokschrift. En zoals zij zelf zegt: ‘meer tijd maken om te knutselen in de klas’.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren. De NRO-verbindingsprijs voor leraren is een initiatief van het NRO in samenwerking met de PO-raad, VO-raad en de MBO Raad.

 

Auteur: Linda Koster