eindhoven,
02
mei
2017
|
13:43
Europe/Amsterdam

Maike Kooijmans

Fontys_lector_BASE_33_Maike_Kooijmans_s

Dr. Maike Kooijmans is lector Opvoeden voor de toekomst bij Fontys Hogeschool Pedagogiek.

Het lectoraat 'Opvoeden voor de toekomst' verricht onderzoek naar opvoedingswaarden en opvoedingsdilemma's waarvoor ouders en professionele opvoeders zich in de huidige samenleving gesteld zien. Het lectoraat vervult een voortrekkersrol in het genereren van nieuwe perspectieven en professionele handelingsmodellen. De lectoraatsopdracht is gebaseerd op de visie die stelt dat de samenleving alsmaar ‘vloeibaarder’ wordt: zekerheden, vaste normen en waarden en langdurige verbintenissen lijken weg te vallen. Dit heeft invloed op relaties, gezinsvormen, beschikbaarheid van werk, de diversiteit in de samenleving, arbeid en privéleven. In allerlei opzichten levert die ‘vloeibare modernisering’ kansen, maar ook grote onzekerheden. Het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ genereert met behulp van praktijkgericht onderzoek kennis over de manier waarop ouders ondersteund kunnen worden door instellingen voor opvoedingsondersteuning, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en jeugdwelzijn. Centraal hierbij staan dilemma’s en vragen als gevolg van de vloeibare modernisering.

Loopbaan
Maike is ruim 25 jaar werkzaam in het Hoger Agogisch Onderwijs (nu Hogere Sociale Studies, HSS), waarvan de laatste 15 jaar bij Avans. Een rode draad in haar loopbaan is het werken met kwetsbare jongeren. Vanaf 1987 heeft ze hierin verschillende functies vervuld. In mei 2016 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift: ‘Talent van de straat, hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven’. In haar onderzoekswerk ligt het accent op de impact van onze veranderende samenleving op kwetsbare jongeren, en hoe we als (professionele) opvoeders jongeren optimale ontwikkelkansen kunnen bieden en met hen kunnen werken aan weerbaarheid. Zij bestudeert opvoedingsvraagstukken vanuit meerdere perspectieven, zoals het jongere/kind-perspectief en het opvoedersperspectief.

Contact
E: m.kooijmans@fontys.nl
T: 08850 72963