07
juli
2020
|
17:22
Europe/Amsterdam

Leren van en met andere culturen

Open Up ambitiethema Global Acting

Belgium Campus

Open en internationaal georiënteerd. Dat is het idee dat leeft over Nederland in het algemeen en de Brabantse Brainport-regio in het bijzonder. Deze terechte karakterisering vraagt om hoger onderwijs dat in even hoge mate open en internationaal georiënteerd is. Het OPEN UP Ambitiethema Global Acting van Fontys Hogeschool ICT stoomt studenten en docenten wereldwijd klaar voor een grenzeloze toekomst.

Foto: een project op Belgium Campus Pretoria ‘Aquaculture’, een innovatieve methode van voedselverbouwing die planten en dieren symbiotisch combineert. Big data en High tech embedded software zijn hierbij wezenlijk.

Ja, het is een generalisatie, maar wel eentje die in realiteit is gebed: de doorsnee ICT-student is niet per se de meest extraverte student. Een periode in het buitenland studeren is voor veel van hen een heel grote stap. Maar is de stap eenmaal gezet, smaakt het vaak naar meer, weet Ineke Huyskens, coördinator Internationalisering en projectleider Global Acting bij Fontys Hogeschool ICT. “Meteen een halfjaar in het buitenland is voor veel van onze studenten te veel van het goede. Maar laat ze een weekje proeven aan het leven in een ander land, midden in een andere cultuur en ze staan daarna zowat te trappelen om zes maanden het buitenlandse avontuur aan te gaan.”

International Weeks verhelpen koudwatervrees
Studenten -en ook docenten- die wereldwijd kennis en ervaringen uitwisselen met buitenlandse onderwijspartners, Fontys Hogeschool ICT legde er al in 2013 de focus op. In dat jaar startte het ambitiethema Internationalisering met als doel het aanbieden van uitdagend onderwijs dat bijdraagt aan slimmere, creatievere en ondernemendere studenten. Letterlijk grensoverschrijdende denkers en doeners die door creativiteit, lef en ambitie verandering teweegbrengen. Huyskens: “In het kader van Internationalisering hebben we al mooie dingen georganiseerd. Zoals de International Weeks waarin een gremium van partneruniversiteiten hun klaslokalen een week lang openen voor buitenlandse ICT-studenten. Zo ontstond in de loop der tijd een soort rondreizend studentencircus. Voor studenten met koudwatervrees een ideale manier om te ontdekken dat studeren in het buitenland niet eng, maar juist heel verrijkend is. Via het ambitiethema Global Acting borduren we hier nu op voort.”

Internationalisering en het hieruit voorvloeiende Global Acting raakt niet alleen aan internationale uitwisseling. Ook de interculturele ervaring speelt een grote rol. “Omgaan met andere culturen en tegelijk op de eigen cultuur reflecteren zijn eveneens belangrijke speerpunten”, legt Huyskens uit. “Daarvoor hoeft niemand het land uit, dat kan prima hier. Zeker bij Fontys Hogeschool ICT waar veel internationale studenten onderwijs volgen. In dit interculturele kader hebben we programma’s opgesteld die via modules inzetten op zaken als cultural awareness en verbinden we interculturele en internationale projectweken aan het curriculum, zoals de projectweek ICT en Business. Voor de Fontys ICT-studenten die aan de pilot van de minor Global Acting in IT deelnamen, was de meerwaarde van dit nieuwe concept groot. Ze beoordeelden het met een 9.0.”

Mondiaal burgerschap, mondiale aanpak
Belangrijk speerpunt van Global Acting is het besef dat we met zijn allen in een en dezelfde wereld leven: het global citizenship. Een wereld met grensoverschrijdende vraagstukken en problematieken die meer baat hebben bij een gezamenlijke, mondiale aanpak dan bij een individuele. En daarvoor is een gedegen samenwerking essentieel. Dat onderkent ook Nijs Blokland, voorzitter van de Strategische Raad van Advies van Fontys Hogeschool ICT en tot begin dit jaar werkzaam op het brede gebied van internationalisering bij Capgemini-onderdeel Sogeti. In het kader van Internationalisering en Global Acting vertrok Blokland, onder andere samen met Huyskens, anderhalf jaar geleden richting Mumbai in India. Doel hiervan was met name contacten leggen met partijen die interessant zijn voor de wederzijdse uitwisseling. Daarnaast was dit de uitgelezen kans om de meereizende deelnemers uit diverse geledingen van Fontys Hogeschool ICT te laten proeven aan wat ICT-gebied op korte termijn biedt.

Mumbai als bestemming voor deze reis was een welbewuste keuze, vertelt Blokland: “We wilden juist onderzoeken wat op korte termijn op de markt komt; India is hierin een grote speler en daarom het meest belangwekkend voor onze studenten en docenten. Immers, de vernieuwing die de Indiase IT-wereld samen met de bedrijven waar ze voor werkt brengt, dient op korte termijn ook in Nederland gedoceerd te worden. Daarvoor is een uitstekende samenwerking tussen de diverse hogescholen van Nederland onontbeerlijk, dat is ook een belangrijke stap waar we nu verder mee gaan”. In India werd onder meer een bedrijf bezocht dat onderzoekt hoe IT kan worden ingezet bij het produceren van nieuwe brandstoffen uit algen. Al met al een heel interessante trip, vindt Blokland. “Ook de deelnemers, verre van nitwits op IT-gebied, waren erg onder de indruk van de status van IT-technologie in India. Door dit soort breed gedragen initiatieven maken we de wereld van IT nog grenzelozer.”

Alles is met elkaar verweven
Dat beaamt Huyskens volmondig. “We werken juist daarom graag zowel nationaal als internationaal samen met onze onderwijspartners, onderzoekers en bedrijfsleven. Onderwijs, onderzoek, interculturele competenties en uiteraard de profilering en positionering van Fontys Hogeschool ICT zijn immers de belangrijke en nauw samenhangende speerpunten onder het thema Global Acting. Daarnaast is Global Acting ook nauw verbonden met de andere ambitiethema’s, zoals Impact on Society en Identity. In het kader van global citizenship hebben ze alles met elkaar te maken. Kortom, alles is met elkaar verweven. Dat is goed, want dat is volgens mij essentieel voor succes.”

University hopping met Global Acting in IT
Samen met vier partneruniversiteiten in Spanje, Zuid-Afrika, België en Oostenrijk ontwikkelde Ineke Huyskens de minor Global Acting in IT. Afgelopen najaar was de pilot. Studenten krijgen met deze minor in een half jaar bij vijf universiteiten onderwijs, vanuit uiteenlopende ICT-invalshoeken. Als ze willen kan een blok ook virtueel worden gevolgd. Huyskens: “Dit innovatieve product biedt grote toegevoegde waarde voor studenten. Je krijgt niet alleen te maken met andere landen en culturen, maar ook met de verschillende manieren van educatie en samenwerking. Voor veel studenten was het de ervaring van hun leven. Eentje die ze inzicht biedt in hun eigen kwaliteiten en die van hun opleiding. We zien ook grote belangstelling ervoor van andere hogescholen en instituten, zowel binnen als buiten Fontys. Inmiddels koppelen we onze lectoraten Big Data en High Embedded Software aan de Research Groups van Belgium Campus. Een nieuwe samenwerking waarmee we ook wilden aanhaken bij de volgende minor die voor komend najaar stond gepland. De aanmeldingen stroomden meteen binnen, maar gezien het huidige wereldtoneel staat nu ook deze minor even op losse schroeven. In september hakken we de knoop door, maar hoe dan ook: van uitstel komt zeker geen afstel!”

Foto 2:international Classroom in South Africa: Nederlandse, Vlaamse, Spaanse en Zuidafrikaanse studenten met elkaar aan het werk aan een project. Deels fysiek, deels virtueel.