13
maart
2019
|
13:19
Europe/Amsterdam

Lectoren schrijven mee aan Kennisbasis voor Lerarenopleiders

foto+flos

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven ontvangt tijdens het Velon/VELOV Congres het eerste exemplaar van het laatste katern van de Kennisbasis voor Lerarenopleiders. De lectoren van de Sittardse lerarenopleidingen, Frank Crasborn (Fontys Lerarenopleiding Sittard) en Paul Hennissen (de Nieuwste Pabo), schreven in dit katern samen een hoofdstuk over opleidingsdidactiek.

De Kennisbasis voor Lerarenopleiders is een actueel overzicht van relevante kennis waaruit een lerarenopleider (of opleidingen) kan putten als hij/zij meer wil weten over (onderdelen van) het beroep of de beroepsuitoefening. Ook aan het laatste katern leverden hoogleraren, lectoren en opleiders uit het domein van de lerarenopleiding een bijdrage. Naast Frank Crasborn en Paul Hennissen schreven onder meer Bob Koster (lector werkplekleren bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg) en Fred Korthagen (emeritus hoogleraar ‘Didactiek van de lerarenopleiding’) elk een hoofdstuk. 

Integratief begeleiden op de werkplek
Onder de titel ‘Integratief begeleiden op de werkplek’ belichten Frank Crasborn en Paul Hennissen handelingsmodellen en methodieken die begeleiders en opleiders op de werkplek kunnen inzetten om het leren van (aanstaande) leraren te verdiepen. Als inleiding zoomen de beide lectoren in op drie aspecten van de context: de kwaliteit van het werkplekcurriculum voor (aanstaande) leraren, verschillende typen begeleiders die een rol spelen, en het belang van (hun) opleidingsdidactische bekwaamheid. “Daarna gaan we in op de waarde van integratie van praktijk, theorie en persoon. Dat is een belangrijk referentiekader als het gaat om de kwaliteit van het leren en opleiden van (aanstaande) leraren en het opleidingsdidactisch handelen van hun begeleiders,” vertelt Crasborn. “De driehoek praktijk, theorie en persoon vormt dan ook het ordeningskader voor de beschrijving van een aantal handelingsmodellen en methodieken met verwijzingen naar literatuur voor verdere verdieping,” vult Hennissen aan.

Aan het eind van hun bijdrage gaan Crasborn en Hennissen in op factoren die het gebruik van handelingsmodellen en methodieken door begeleiders en opleiders kunnen bevorderen of belemmeren. De beide auteurs constateren dat het kiezen van modellen en methodieken op basis van onderzoek naar hun werkzaamheid een stevige uitdaging is.

Velon/VELOV Congres
Op maandag 18 en dinsdag 19 maart vindt het Velon/VELOV Congres plaats. Thema dit jaar: Opleiden voor de Toekomst. Wat betekent opleiden voor de toekomst voor kinderen en jongeren? Wat betekent dit voor de lerarenopleidingen en voor ons als lerarenopleiders? Welke ontwikkelingen zijn er gaande, waar spelen we op in en welke afwegingen maken we daarbij? Moet onderwijs, moet een lerarenopleiding voorop lopen of juist een kritische tegenkracht vormen? Grote en abstracte vragen waarop het antwoord niet eenvoudig en niet eenduidig zal zijn.

Interessante vragen die aandacht en tijd behoeven. Deelnemers kunnen tijdens het congres – dat dit jaar wordt georganiseerd door Pabo Avans, Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE), Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) en Universitaire Lerarenopleiding Tilburg - twee dagen kennis, ervaringen en voorbeelden uitwisselen, om te reflecteren, inspireren en creëren.

Alle katernen van de Kennisbasis voor Lerarenopleiders zijn na 19 maart te downloaden via de website van de VELON.

 

Auteur: Ellen Langenhuijsen