Eindhoven,
16
september
2016
|
15:56
Europe/Amsterdam

Lectorale rede Marian Thunnissen tijdens HR symposium

marianthunnissen.png

Marian Thunnissen wordt op donderdag 29 september a.s. officieel geïnstalleerd als lector Dynamische Talentinterventies. De lectorale rede vindt plaats tijdens het HR-symposium ‘De dynamiek en veelzijdigheid van talentontwikkeling’. Het programma bestaat onder meer uit een lezing, de lectorale rede en diverse workshops. Het lectoraat ‘Dynamische Talentinterventies’ is met ingang van 1 april 2016 ondergebracht bij Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. Het lectoraat richt zich op talentonwikkeling.

Talent is anno 2016 een actueel thema met een grote publieke belangstelling. Er wordt veel geschreven en gezegd hierover, maar weten we al voldoende wat er in de praktijk gebeurt en of dat effectief is? Het lectoraat gaat op zoek naar antwoorden op deze vragen. Daarbij ligt de focus op talent in arbeid en organisaties.

Drie niveaus
Het lectoraat Dynamische Talentinterventies richt zich in het onderzoek op drie niveaus:

  • Individueel niveau: wat is talent, hoe zet je iemand in zijn kracht en hoe kun je dat zelf doen?
  • Organisatie- of teamniveau: doelen van de organisatie, hoe verhoudt zich dat tot de doelen en de behoeften van de medewerker, en wat is de rol van de leidinggevende in talent management?
  • Macro-maatschappelijk niveau: hoe ontwikkel je de talenten over de grenzen van de organisatie heen? En in welke mate nemen organisaties - als het gaat om talentontwikkeling - hun maatschappelijke verantwoordelijkheid?

Vertaalslag naar de praktijk
Het lectoraat gaat op zoek naar praktijkgerichte oplossingen voor wetenschappelijke vraagstukken op het terrein van talentontwikkeling en talentmanagement. Dit zal leiden tot meer ‘evidence based’ handelen voor het ontwikkelen van kennis over (en met) de praktijk. Zowel studenten als docenten zijn bij het onderzoek betrokken. Zij kunnen bij verschillende projecten aansluiten, waarbij onder meer wordt samengewerkt met Fontys Hogeschool ICT en de Dienst P&O van Fontys.

Symposium
Het HR-symposium vindt plaats op donderdag 29 september van 13.00 uur tot 18.30 uur in gebouw de Witte Dame, Emmasingel 28 te Eindhoven. Het programma en meer informatie is te vinden op de website.