02
november
2023
|
16:54
Europe/Amsterdam

Kan AI helpen fijnstof tastbaar te maken?

header_air-quality_eyes-on-ai

Fijnstof zijn kleine deeltjes die in de lucht zweven en die zijn overal om ons heen. Maar dat zegt ons meer als we het luchtvervuiling noemen, wat impact heeft op de gezondheid en met name voor mensen met long- en hartklachten een punt van aandacht is. Kan technologie ons helpen om beter inzicht te krijgen in de hoeveelheid fijnstof in de lucht? Skyler Vermeer, student ICT & Software Engineering en Open Learning, ging aan de slag om door middel van augmented reality en artificial intelligence (AI) dit inzichtelijk te maken.

Bewustwording 
Fijnstof is, zoals de term al impliceert, bijna niet waar te nemen. Toch is dit wel van grote impact op gezondheid. We weten, dankzij sensoren en meetinstrumenten, veel over de aanwezigheid en ontwikkeling van de hoeveelheid in de lucht. Met die data is Skyler aan de slag gegaan om een applicatie te ontwikkelen die burgers helpt om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit, maar ook de ontwikkeling daarvan. Het project is uitgevoerd in opdracht van het Lectoraat High Tech Embedded Software en bouwt voort op het project Smart City Twin, waar digital twinning in de stedelijke context verkend wordt. 
Binnen dit project is de focus gelegd op Eindhoven. Binnen de stad wordt namelijk op verschillende plekken luchtkwaliteit gemeten en vastgelegd. De datasets van deze real-time fijnstof monitoring zijn openbaar en stellen studenten, maar ook belanghebbende partijen, in staat om hiermee te experimenteren.

Slim maar ook dom 
Skyler omschrijft in de onderstaande video het project, waarbij AI een cruciale rol heeft om fijnstof te visualiseren. AI is heel slim, maar ook dom," stelt Skyler, en daar raken we de essentie van wat de technologie doet. Het kan ontzettend veel, maar niet vanzelf. Door de uitgebreide datasets te benutten, kan AI dus helpen om een real-time visualisatie te genereren van de fijnstof in de lucht, maar ook historische waarden inzichtelijk maken. Hoe dat allemaal tot stand kwam, hoor en zie je in deze aflevering van Eyes on AI.

Het project is uitgevoerd in opdracht van het Lectoraat High Tech Embedded Software, en is uitgevoerd in ons Fontys ICT InnovationLab op Strijp TQ. Hier komt werkpraktijk samen met onderwijs en onderzoek. Open Learning is de open leervorm van Fontys ICT, waarbinnen studenten begeleid worden om hun eigen leerroute vorm te geven. 

 Auteur: Guido Segers