28
februari
2020
|
10:30
Europe/Amsterdam

Informatie over het Coronavirus, update 1

28 februari 10.30 uur

Update C

We kunnen ons voorstellen dat de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) tot vragen zullen leiden. Daarom informeren we studenten en medewerkers over de stand van zaken en de aanpak van Fontys.

Bij een patiënt in Nederland is het nieuwe coronavirus (COVID-19) gevonden. De patiënt, die kort geleden in de regio Lombardije (Italië) is geweest, zit in isolatie in Tilburg. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) brengt contacten van deze patiënt in kaart door middel van contactonderzoek (bron: RIVM).

Ook grijpt het Coronavirus in de ons omringende landen om zich heen. Overal worden maatregelen getroffen om een eventuele uitbraak van het coronavirus te voorkomen, onder meer door het afkondigen van reisbeperkingen. Fontys houdt de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe virus nauwlettend in de gaten. Veel studenten en medewerkers in onze Fontys gemeenschap hebben internationale contacten en reizen naar het buitenland voor studie of stage.

Aanpak
Fontys volgt de aanbevelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) en bereidt zich voor op mogelijke scenario’s. Het Office for Internationalisation (dienst O&O) monitort de ontwikkelingen rondom het virus en is hierover in overleg met de coördinator veiligheid (Dienst H&F) binnen Fontys en het College van Bestuur. We onderhouden nauw contact met de GGD en andere instellingen in Brabant en Limburg. Mocht de situatie in Tilburg of in het grensgebied van Duitsland tot specifieke maatregelen leiden voor onze studenten en medewerkers, dan wordt iedereen via o.a. nieuwsartikelen en website op de hoogte gehouden, ook gedurende het weekend.
Uitgangspunt voor de internationale mobiliteit van studenten en medewerkers blijft het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze adviezen worden constant bijgehouden door het Office for Internationalisation. De BuZa-adviezen gelden voor zowel langdurige als kortdurende mobiliteit (studie en stage) als studiereizen of reizen als onderdeel van een minor.

Geel reisadvies
Bij code geel geldt dat opleidingen en/of team Study Abroad/Office for Internationalisation contact opnemen met studenten en partneruniversiteiten om een goed beeld te krijgen van de situatie ter plekke. Afhankelijk van de plaatselijke situatie zal een advies aan studenten gegeven worden.

Oranje of rood reisadvies
Bij code oranje of rood worden studenten (en medewerkers) geadviseerd het land/gebied te verlaten. Zij mogen van Fontys niet langer in het gebied verblijven. 

Het Office for Internationalisation neemt actie bij gewijzigde adviezen en informeert de coördinatoren Internationalisering van de opleiding over eventuele acties, die passen bij de reisadviezen en de situatie ter plaatse.

Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)
Voor actuele en betrouwbare informatie over het Coronavirus kun je terecht op deze website van het RIVM. Wat je volgens het RIVM kunt doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Voor andere veel gestelde vragen en antwoorden verwijzen we naar Q&A op RIVM.

Gezien de recente krokusvakantie waarin veel studenten en medewerkers wellicht naar het buitenland zijn geweest, kunnen we ons voorstellen dat de volgende vraag leeft:

‘Moeten mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is, tijdelijk van hun werk of studie worden geweerd?’
Nee, dit is niet nodig. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk of school. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts (bron: RIVM).

Meer informatie: www.fontys.nl/corona

Update van dienst M&C