12
februari
2020
|
13:53
Europe/Amsterdam

Fontys Centrum voor Ondernemerschap omarmt SDG's

Global-SLP2017-UNGGSD-990x557_tcm1351-504454_w940

Het Fontys Centrum voor Ondernemerschap (CvO) heeft de SDG's omarmd en werkt aan deze doelen in haar onderwijs- en ondernemersaanbod. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze worden als globaal kompas gezien. Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). 

Steeds meer Fontys studenten starten al tijdens hun studie een eigen bedrijf. Fontys CvO merkt in de laatste jaren een verandering in de vorm van ondernemen onder deze groep. Bij hen staat steeds vaker de maatschappelijke missie voorop (impact first). Zij zoeken innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen waarbij we steeds vaker kunnen spreken van sociale ondernemers. Net als gewone bedrijven leveren sociale ondernemingen producten of diensten. Maar geld verdienen is geen hoofddoel, het is vooral een middel om de wereld een beetje beter te maken. Het biedt een toegevoegde waarde voor zowel de klant als maatschappij. Ze creëren een betere leefomgeving en zorgen voor minder kosten wat een positieve invloed en wederkerigheid heeft op de maatschappij. Het idee bestaat wel dat het sociaal ondernemerschap lastig is om het ‘hoofd boven water te houden’ en dat het daardoor minder populair is om daadwerkelijk een sociale onderneming op te richten. Fontys CvO biedt daarom extra kennis en tools om deze beeldvorming te veranderen en (potentiële) studentondernemers verder te helpen met hun bedrijf; Fontys minors Ondernemerschap, het uitvoeren en inhoud geven aan de Studentondernemersregeling en de Fontys Startup Booster. Deze programma’s zijn zo ingericht dat elke studentondernemer iets meekrijgt over sociaal ondernemerschap, waarbij ze de SDG doelen in hun achterhoofd houden als ze (gaan) ondernemen.

Zo geeft Olivier Verstappen (coördinatieteam minor Ondernemerschap) aan dat hij het vooral belangrijk vindt dat studenten de mogelijkheid krijgen tijdens de minor om met een andere blik naar de wereld te kijken en ‘problemen’ aan te pakken. Ze laten studenten daarom in het begin van de minor brainstormen tijdens de ideegeneratie-fase voor het opzetten van een eigen bedrijf. Daarbij wordt sterk gestuurd om ook een van de 17 SDG doelen na te jagen in hun bedrijfsvoering. De afgelopen minorlichting zijn al diverse studenten gestart met het aanpakken van een maatschappelijk probleem. Een groep studenten heeft tijdens de minor het bedrijf iTapToo opgericht. Door gebruik te maken van iTapToo kun je je (duurzame) flesje hervullen met een eerlijk en verfrissend alternatief, zodat plastic wordt teruggedrongen. De dranken van iTapToo zijn vrij van suikers en bevatten slechts één calorie. Het is een verantwoorde keuze, zowel voor het milieu als de consument. Een andere groep minorstudenten ging aan de slag met het opzetten van een platform (Clique) voor eenzame jongeren zodat zij elkaar kunnen vinden en afspraken maken voor dagjes uit.

De verwachting is dan ook dat in de toekomst sociaal ondernemerschap steeds belangrijker wordt in elke onderneming. Om studenten meer bewust te maken van het sociaal ondernemerschap worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd om studenten meer te vertellen over de mogelijkheden. Daarnaast zijn Fontys CvO coaches en business developers getraind in het adviseren en begeleiden van het omzetten van een (sociaal) idee naar een eerste businessmodel zodat studenten business ready de programma’s verlaten.

Fontys CvO merkt de oplopende vraag naar de ‘tips en tricks’ van sociaal ondernemerschap en participeert daarom o.a. ook in het project Social Venturing (City Deal Kennismaken) samen met de Gemeente Tilburg en Tilburg University. De samenwerkende partijen stellen zich tot doel om te investeren in een voortraject voor jonge ondernemers in spe, hen te inspireren en stimuleren tot het opstarten van een eigen onderneming met winst voor de maatschappij.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn het leidende mondiale kader voor duurzame ontwikkeling tot 2030. Om dit te bekrachtigen heeft Fontys CvO zich dan ook aangemeld op de website van SDG Nederland: https://www.sdgnederland.nl/user/fontyscvo/

 
Auteur: Irene Vriezen