Tilburg,
26
februari
2016
|
15:39
Europe/Amsterdam

Hbo-pedagoog toegevoegd aan CONO/ DBC beroepentabel

Fontys Campus Stappegoor Tilburg 2

De inspanning van Fontys Hogeschool Pedagogiek om het beroep van hbo-pedagoog toe te voegen aan de CONO/DBC beroepentabel is geslaagd. Het wijzigingsverzoek dat de hogeschool in juni vorig jaar indiende bij de Nederlandse Zorg Autoriteit is ingewilligd.

De toevoeging aan de beroepentabel, per 1 juli 2017, betekent voor de hbo-pedagogen landelijke erkenning en de bevoegdheid om een rol te vervullen in de (individuele diagnosegerichte) behandeling van patiënten in de GGZ.

In de DBC-beroepentabel zijn die beroepen opgenomen die bevoegd en bekwaam zijn om een rol te vervullen in de (individuele diagnosegerichte) behandeling van patiënten in de GGZ. De tabel sluit daarmee aan bij de in de Wet BIG geregistreerde beroepen. Hier zijn de beroepen aan toegevoegd die (nog) niet geregistreerd zijn in de Wet BIG, maar binnen de GGZ wel eenzelfde landelijk erkende status hebben.

Meerwaarde
Het verzoek van Fontys Hogeschool Pedagogiek resulteerde medio oktober in een gesprek met een adviseur van het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ. Vervolgens is binnen de commissie van het Netwerk gesproken over de aanvraag. Het Netwerk vindt dat gezien de huidige ambulantisering van de GGZ het beroep hbo-pedagoog wel degelijk meerwaarde heeft.

Overwegingen die hebben geleid tot het positief advies van het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ waren onder meer het feit dat de discipline hbo-pedagoog al jaren werkzaam is binnen gespecialiseerde GGZ. De inzet van de beroepsgroep is erkend en wordt veel toegepast binnen de Kinder & Jeugdpsychiatrie en de Interculturele GGZ. Hij is ingedeeld binnen de ondersteunende beroepen (subcategorieën ‘gezinsbegeleider’ en ‘activiteitenbegeleiders’) en wordt veelal gebruikt om een positief opvoed- en ontwikkelklimaat te realiseren.

Rol
Naast de inzet van HBO-pedagogen in groeps- en gezinssituaties neemt hun rol in de ambulante praktijk en in de interculturele hulpverlening toe. Het zou volgens het Netwerk een groot gemis zijn als deze beroepsgroep niet op de DBC-beroepentabel wordt geplaatst.

Het beroep hbo-pedagoog wordt in de DBC-beroepentabel opgenomen onder het cluster Agogische beroepen en als soortgelijk beroep aan GGZ-agoog of SPH.