06
februari
2019
|
10:59
Europe/Amsterdam

Gezocht: studenten voor Fontysbrede commissies

board-413157_960_720+%281%29

Heb jij belangstelling voor onderwijs, onderzoek en organisatie? Heb je over deze onderwerpen vaak een goed gefundeerde mening? En: wil jij meepraten en meedenken over de toekomst van Fontys? Voor de Fontysbrede commissies zijn we op zoek naar studentleden. Herken jij jezelf in bovenstaande beschrijving, en wil je invloed uitoefenen op de ontwikkelingen binnen Fontys, reageer dan op deze oproep.

Vanaf 1 januari 2019 werken we binnen Fontys werken met een zestal adviescommissies.
Deze commissies hebben elk een eigen aandachtsgebied:

  • Commissie Werkveld en Relatie
  • Commissie Studiesucces
  • Commissie Onderzoek
  • Commissie Informatievoorziening
  • Commissie Kwaliteit
  • Commissie Strategische Planning

Wat doet een commissie?
De commissies dragen vanuit hun eigen thema bij aan het realiseren van doelstellingen die Fontys zich heeft gesteld. Sleutelbegrippen daarin zijn ‘talentontwikkeling’, ‘innovatie’ en ‘lerende organisatie’. De commissies zijn samengesteld uit directeuren van Fontysinstituten en -diensten, experts op de verschillende thema’s, en dus studenten. Het voorzitterschap is in handen van de leden van het College van Bestuur. De commissies brengen advies uit aan het College van Bestuur, dat daarna een besluit neemt over het advies. We zoeken twee studenten per commissie.

Wat doe je als student-lid?
De commissies vergaderen zes maal per jaar twee uur. Deze vergaderingen vergen enige voorbereidingstijd. Bij de voorbereiding krijg je ondersteuning vanuit het Centrum voor Medezeggenschap. Daarnaast wordt ook een aantal specifieke taken verdeeld binnen de commissie, waarbij ook de studenten een rol van betekenis kunnen spelen.

Wie zoeken wij?
Belangrijk is dat je met een positief-kritische houding mee wil praten over de onderwerpen die in de commissies worden besproken. Daarnaast is het een aanbeveling als je enige ervaring hebt met beleid (of beleidsvoorbereiding) en dat je ideeën hebt over hoe Fontys zich verder kan ontwikkelen. We zoeken studenten die vanaf april 2019 tot en met juli 2020 beschikbaar zijn. We verwachten dat je minimaal voor deze periode een beperkt aantal uren per vergadering kunt besteden aan deze belangrijke en ook leerzame taak. De uren worden vergoed!

Let op: niet alleen voltijd bachelorstudenten, ook deeltijd- en masterstudenten zijn van harte uitgenodigd om te reageren.

Hoe ziet de procedure eruit?
Voordat een student benoemd wordt, vindt er een sollicitatiegesprek plaats met de bestuursadviseur en een medewerker van het Centrum voor Medezeggenschap. Een tweede gesprek met een commissielid (directeur) behoort tot de mogelijkheden. De eerste gesprekken worden gepland op vrijdag 15 maart.
Geef bij je sollicitatie aan welke commissies je eerste en je tweede keus zijn. In de download rechts bovenaan deze pagina, vind je een kort overzicht van de onderwerpen die per commissie besproken worden. Dit kan je helpen bij het maken van een keuze.

Heb je nog inhoudelijke vragen, meld je dan bij Johan Struik T 08850-70667, E j.struik@fontys.nl
Heb je interesse om deel uit te maken van een commissie? Stuur dan je motivatiebrief met CV vóór 8 maart naar Debbie Jarec: d.jarec@fontys.nl

 

Auteur: Birgit Grun