19
november
2020
|
11:39
Europe/Amsterdam

Fontys onderzoeksproject Modu-Base wint startsubsidie

Modu-base platform, illustrator Helga Martens

Bij Fontys Hogeschool Engineering start een innovatief nieuw onderzoek op het gebied van Additive Manufacturing (3D-printen). Docent-onderzoeker Auke Visser gaat samen met studenten en bedrijfspartners onderzoeken of de platformen van lichte elektrische voertuigen via 3D-printen kunnen worden gefabriceerd. Na een spannende afvalrace is het Fontys gelukt om daarvoor een subsidie te bemachtigen.

Steeds vaker worden spullen online aangeschaft. Dat leidt onder andere tot meer transportbewegingen. Tegelijkertijd zien we dat Zero Emissie Stadsdistributie de norm begint te worden. Hierdoor stijgt de vraag naar lichte, elektrische voertuigen (LEV). Deze zijn vaak gebouwd op een metalen platform, waarvan de productiemethoden veel materiaal, tijd en energie kosten. Daarnaast zijn deze platformen lastig te recyclen. Het onderzoek van Fontys, genaamd Modu-Base, richt zich op een 3D-geprint platform als alternatieve productietechniek en circulaire basis voor lichtgewicht voertuigen.

Voordelen 3D printen
Volgens Auke Visser zijn er tal van voordelen aan zo’n 3D-geprint platform. “Denk hierbij aan een kortere doorlooptijd van het productieproces, lager energie- en materiaalverbruik en minder afval. Met de ontwikkeling van de ‘Modu-Base’ ontstaat meer ontwerpvrijheid en is de grondstof recyclebaar”. Het onderzoeksteam focust zich op de achterbrug van het platform en gaat onderzoeken welke materiaalsamenstelling daarvoor het meest geschikt is. Daarna volgen het vaststellen van de printbaarheid, de ontwerpregels en eerste toepassingen.

Subsidie
Voor bekostiging van het onderzoek diende projectleider Auke Visser een subsidieaanvraag in bij het stimuleringsprogramma HiTMaT van de Topsector HTSM. Dit programma motiveert en financiert innovatieprojecten. Er werden dit jaar zestig projectvoorstellen ingediend, terwijl maar aan tien voorstellen een subsidie van € 25.000 kon worden uitgereikt. En Modu-Base behoort tot de winnaars.

Samenwerking
Dit onderzoek draagt niet alleen bij aan mogelijke innovaties voor LEV en daarmee wellicht in ruimere zin: voor de transportsector. Een ander belangrijk doel is dat Fontys studenten zich binnen hun onderwijs bezighouden met realistische vraagstukken en is daarmee onderdeel van vernieuwend, contextrijk hoger beroepsonderwijs. Fontys streeft er in toenemende mate naar om bedrijfsleven, Fontys onderzoekers en studenten te laten samenwerken aan realistische innovatievraagstukken. Dat gebeurt in de vorm van toegepast of praktijkgericht onderzoek.

Projectpartners
De volgende bedrijven werken samen met de onderzoeksgroep Additive Manufacturing van Fontys Hogeschool Engineering aan het project Modu-Base: DSM Additive Manufacturing en CEAD Composite Additive Manufacturing.

Auteur: Fontys Hogeschool Engineering
Illustrator: Helga Martens