Eindhoven,
28
april
2016
|
11:07
Europe/Amsterdam

Fontys lector en deeltijd hoogleraar aan de TU/e schrijft mee aan Nationale Kennisagenda Sport

vos.jpeg

Op maandag 25 april werd in Amsterdam de Nationale Kennisagenda Sport officieel overhandigd aan Harry van Dorenmalen, directeur IBM. Hij nam de agenda in ontvangst namens het Topteam Sport waarvan hij de voorzitter is. Steven Vos, Fontys lector en tevens hoogleraar aan de TU/e schreef mee aan deze kennisagenda.

Kennisagenda Sport
Het samenstellen van een Nationale Kennisagenda Sport vloeit voort uit een opdracht van minister Schippers van VWS. In aanvulling op de Kennis- en innovatieagenda die in 2015 door het Topeteam Sport werd ontwikkeld en in aansluiting op de Nationale Wetenschapsagenda heeft het Topteam Sport NWO gevraagd een Kennisagenda Sport op te stellen. De Nationale Kennisagenda Sport moet zorgen voor een gezamenlijke programmering van sportonderzoek en zal leidend zijn voor de NWO sport-onderzoeksprogrammering in de komende twaalf jaar.

Schrijfgroep
Begin 2015 werd door het NWO een schrijfgroep van acht wetenschappers aangesteld met het verzoek om een kennisagenda uit te werken die recht doet aan de kracht van het sportonderzoek in Nederland, maar tevens vernieuwend is en gedragen wordt door zowel wetenschap, overhead als werkveld. Steven Vos, lector Move to Be bij Fontys Sporthogeschool en tevens deeltijds hoogleraar bij de TU Eindhoven, heeft samen met zeven collega wetenschappers deze kennisagenda uitgewerkt. In deze kennisagenda staat multidisciplinaire samenwerking centraal. Het betreft hierbij zowel verschillende wetenschapsgebieden als WO-HBO koppelingen en een intensieve samenwerking met werkveld en bedrijfsleven.

Landelijke impact
De aanstelling van Steven Vos als een van de schrijfgroepleden, erkent de kracht van Fontys Sporthogeschool in het HBO-sportonderzoek en de nauwe samenwerking met de TU Eindhoven. Dit krijgt een vervolg in de uitwerking van een Nationale Wetenschapsagenda Route ‘Sport en Bewegen’. Fontys Sporthogeschool is daarnaast ook actief betrokken in het opzetten van een platform praktijkgericht sportonderzoek in opdracht van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Ook hierin staat samenwerking centraal.