Tilburg,
20
mei
2015
|
10:17
Europe/Amsterdam

Fontys krijgt zeven ton voor onderzoek naar robotjournalistiek

Het interdisciplinaire Fontys Lectoraat Media (Journalistiek, Economie, ICT, Communicatie, Kunsten) ontvangt financiële ondersteuning vanuit het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA voor de ontwikkeling van een geautomatiseerde nieuwsredactie.

In nauwe samenwerking met Tilburg University ontwikkelt het lectoraat onder meer tools die het mogelijk maken om automatisch nieuwsverhalen te vertellen. Het onderzoek wordt binnen een consortium ondersteund door NDP Nieuwsmedia, de branche organisatie voor nieuwsmedia waar onder meer De Persgroep, RTL en ANP bij aangesloten zijn. Een gedeelte van het onderzoek heeft plaats bij de Telegraaf Media Groep. De Vereniging Voor Onderzoeksjournalisten (VVOJ) is betrokken bij de kennisdeling vanuit het project. De onderzoekers maken gebruik van open source codering, waardoor de kennis open beschikbaar wordt gesteld.

Het onderzoek richt zich enerzijds op de ontwikkeling van algoritmes (‘robots’) die automatisch teksten produceren en anderzijds op de impact van deze technologische ontwikkelingen op het nieuwsveld. De impact wordt onderzocht uit zowel het perspectief van de journalist als nieuwsconsument. Binnen het onderzoek worden twee prototypes van een automatisch redactiesysteem gebouwd. Het vierjarige onderzoek bouwt voort op eerder onderzoek naar de automatisering van nieuwsproductie van het lectoraat. Hierbij werd met ondersteuning vanuit het Stimuleringsfonds van de Journalistiek onder meer geëxperimenteerd met het automatisch vertellen van verhalen met sensoren.

Het onderzoek komt voort uit de vakgebieden Media Studies, Media Design en ‘Natural Language Processing’ – het automatische genereren van taal. De toepassingen uit dit laatste vakgebied in het journalistieke veld nemen een vlucht in Amerika. In het werkveld staat deze ontwikkeling bekend als Automated Journalism of ‘robotjournalistiek’. Binnen Nederland en specifiek voor de Nederlandse taal zijn de ontwikkelingen op dit gebied echter nog zeer beperkt.

Onderzoeksleider Hille van der Kaa (Fontys) is er van overtuigd dat het project een positieve bijdrage levert aan het journalistieke veld. “Ik geloof sterk dat we met nieuwe technologieën een nieuw soort journalistieke verhalen kunnen maken.” Volgens haar is het belangrijk dat journalistieke mediabedrijven deze technieken omarmen. “Journalisten zien deze ontwikkelingen vaak een beetje als een ver-van-mijn-bed-show. Maar dergelijke technologie komt het journalistieke werkveld binnen. En sneller dan verwacht.”

SIA ondersteunt het onderzoeksproject vanuit RAAK-PRO met zeven ton.

Over het Lectoraat
Het Lectoraat Media, Interactie en Narratie bekijkt de invloed van technologie op het vertellen van verhalen. De activiteiten van het lectoraat vinden plaats in het Fontys FutureMediaLab (FFML) Dit lab onderscheidt zich op verschillende manieren met innovatieve, media gerelateerde onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Het FFML wordt gedragen door vijf Fontys hogescholen uit drie domeinen: Fontys HvK, FHC, FHJ, FEHT en FHICT vertegenwoordigen in het FFML de domeinen Kunsten, Economie & Communicatie en Techniek. Zie ook www.futuremedialab.nl

Eén van de activiteiten van het FFML is de interdisciplinaire minor Media, Minds & Matters waarbij studenten van vijf verschillende Fontys hogescholen leren om hun eigen vakgebied te verbinden met andere vakgebieden of domeinen binnen de context van media.

Over SIA
Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen en valt onder de NWO. De regeling RAAK-PRO is bedoeld om praktijkgericht onderzoek te stimuleren, om zo kennis te ontwikkelen voor het onderwijs en de beroepspraktijk. De subsidie is tevens bedoeld om de samenwerking te bevorderen tussen hogescholen en andere kennisinstellingen.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin Hoeks (Dienst Marketing en Communicatie) tel: 08850-89326 of via mail op: e.hoeks@fontys.nl of met Hille van der Kaa via h.vanderkaa@fontys.nl