10
juli
2019
|
11:32
Europe/Amsterdam

Fontys Hogeschool Pedagogiek ontvangt financiering uit NWA ideeëngenerator

FotobijNWA

Met het project ‘Jeugdcriminaliteit in de “Nederlandse” Caraïben’ heeft het lectoraat Diversiteit en (Ortho)pedagogisch handelen van Fontys Hogeschool Pedagogiek een financiering van €50.000 ontvangen uit het NWA (Nationale Wetenschapsagenda)-programma ideeëngenerator. Onder de 494 aanvragers was dit project één van de 37 onderzoeksideeën die de financiering hebben gekregen.

Project ‘Jeugdcriminaliteit in de “Nederlands” Caraïben’
In dit project wordt onderzocht welke risico of beschermende familiefactoren delinquent gedrag aanwakkeren of voorkomen bij Caribische jongeren op Curaçao en in Nederland. Daarnaast wordt bestudeerd hoe deze (mogelijk) van invloed zijn op criminele carrières in verschillende culturen. Er worden vraagtekens gezet bij de bruikbaarheid van de meest gebruikte westerse modellen van risicotaxatie en preventie van criminaliteit in niet-westerse culturen. Samenwerkingspartners in dit project zijn het Ministerie van Justitie te Curaçao en de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC).

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage aan de kennismaatschappij van morgen te leveren, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Deze financiering wordt toegekend vanuit de NWA Ideeëngenerator. Met de Ideeëngenerator wil de NWA onderzoek bevorderen met potentieel hoge maatschappelijk impact en ruimte bieden voor kleinschalige, risicovolle onderzoeksprojecten. Dit programma moedigt creatieve, out-of-the-box denkers aan spannende en innovatieve onderzoeksideeën in de praktijk te brengen die wetenschap en samenleving met elkaar verbinden.