Eindhoven,
08
mei
2018
|
15:35
Europe/Amsterdam

Fontys Hogescholen start nieuwe tweejarige opleiding tot Pedagogisch Educatief Professional

00-FO-055464_e25b1

Fontys start vanaf september 2018 een nieuwe tweejarige deeltijdopleiding, de Associate degree (Ad) Pedagogisch Educatief Professional. De opleiding start in Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. Deze nieuwe opleiding speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen zoals de transitie en transformatie binnen de jeugdhulpverlening, de harmonisatie van de kinderopvang, de invoering van de Wet Passend Onderwijs en de intensivering van de samenwerking tussen primair onderwijs en kinderopvang, zoals zichtbaar in het programma Kindcentra 2020

Deze maatschappelijke ontwikkelingen, zoals nieuwe wetgeving op het gebied van kinderopvang, vragen om meer pedagogische en educatieve expertise en professionals die op hbo-niveau zijn opgeleid.

De opleiding duurt twee jaar en zit qua niveau tussen mbo-4 en hbo-bachelor in en is interessant voor iedereen in het brede pedagogisch educatieve werkveld (het jeugddomein, de kinderopvang en het primair onderwijs). Studenten worden In twee jaar opgeleid tot pedagogisch educatief professional op hbo-niveau. Ze leren werken binnen een breder team en om een spilfunctie te vervullen in het netwerk rondom een kind. Ze hebben een voorbeeldfunctie voor collega’s en ze kunnen hen coachen en begeleiden. Daarnaast begeleiden ze kinderen bij activiteiten en versterken ze het partnerschap met ouders.

Beroepsrollen
Tijdens de opleiding staan vier beroepsrollen centraal: de basisrollen pedagogisch coach en kindmentor en de specialisaties pedagogisch specialist en educatief specialist. Deze beroepsrollen worden concreet in functies als senior pedagogisch medewerker, jeugdprofessional, pedagogisch zorgcoördinator, pedagogisch coach en leraarondersteuner.

De nieuwe Associate degree is een samenwerking tussen de Fontys opleidingen Pedagogiek, Pedagogisch Management Kinderopvang en Pabo.