28
juli
2020
|
11:13
Europe/Amsterdam

Fontys betrokken bij drie Eindhoven Engine projecten

power

De Brainportregio huisvest volop intelligent talent. In dit ecosysteem speelt Eindhoven Engine een cruciale rol in het bijeenbrengen van collectieve intelligentie en innovatief onderzoeksvermogen. Fontys is naast de Technische Universiteit Eindhoven en TNO partner van Eindhoven Engine. Recent heeft Eindhoven Engine groen licht gegeven aan zes nieuwe innovatieprojecten. Fontys is penvoerder van het goedgekeurde SmartManufacturing @SMK project. Daarnaast is Fontys partner bij twee andere goedgekeurde projecten (POWEr FITTing en iHEAT@Home).

De Raad van Advies van Eindhoven Engine met vertegenwoordigers uit de kennisinstellingen TU/e, TNO, Fontys en het bedrijfsleven zijn enthousiast over de nieuwe projecten. Een onafhankelijke beoordelingscommissie heeft de projecten aan strenge kwaliteitscriteria getoetst en de selectie gemaakt.
“Zeker in deze tijd van de corona pandemie zien we een grote behoefte aan innovatie. Bedrijven en kennisinstellingen hebben intensief samengewerkt om tot sterke projectvoorstellen te komen”, aldus Eindhoven Engine directeuren Katja Pahnke en Maarten Steinbuch. De diversiteit van de focus van de projecten is groot: klimaat, vitaliteit, gezondheid en smart manufacturing. De onderzoeken waar Fontys bij betrokken is zijn POWEr FITTing, iHEAT@Home en Smartman.

Smartman
Smartman is de afkorting van Smart Manufacturing, waarbij het optimaliseren van productieprocessen in de (maak)industrie centraal staat. Dit streven naar verbeteren van efficiëntie blijkt bijvoorbeeld binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) niet altijd eenvoudig te zijn, omdat het daar kan ontbreken aan capaciteit en kennis. Het onderzoek Smartman heeft tot doel om bedrijven en instellingen kennis te laten delen die is opgedaan bij onderzoeken en technologieprojecten. Via een open innovatieomgeving wordt data op een laagdrempelige manier toegankelijk gemaakt, zodat smart manufacturing voor een grotere groep bedrijven bereikbaar wordt. “Een uitdaging, alleen al omdat samenwerking in het publiek-private domein uitsluitend werkt als alle partijen hun competenties delen”, aldus Hans Krikhaar, projectleider namens Fontys. “We willen archiveren, structureren en verbinden. Het Smart Industry Field lab Flexible Manufacturing op de Brainport Industries Campus faciliteert met hardware en oplossingen, Eindhoven Engine maakt de verspreidingskracht mogelijk. Fontysstudenten gaan aan de slag met het mkb, om de productieoptimalisatie te begeleiden.”

POWEr FITTing
In een steeds competitiever wordende wereld stijgt de druk op mensen om langer en slimmer te werken. Ondertussen worden we lichamelijk inactiever en stijgt het aantal burn-outs. Het project POWEr FITTing wil de koppeling tussen vitaliteit en (thuis)kantooromgeving optimaliseren, om werknemers te helpen zowel gezond als productief te blijven. Steven Vos, die een aanstelling als lector bij Fontys Sporthogeschool combineert met een hoogleraarschap bij de TU/e, leidt het project vanuit de TU/e. Fontys Sporthogeschool is medeaanvrager van POWEr FITTing. Hij vertelt: “We zetten geavanceerde technologieën in, waarbij we data verwerven, integreren en toepassen. Dit moet ertoe leiden dat we nieuwe kantooroplossingen, gericht op gebruikers, kunnen valideren en versnellen. Studenten vormen de motor van het project, waarbij we ook de krachten bundelen met onder andere TNO en de business club van hockeyclub Oranje-Rood.”

iHEAT@Home - Thermal Energy Storage
Een batterij die warmte beter, goedkoper, kleiner en groener opslaat, dat is de uitdaging van het project iHEAT. Met als doel: testen of die batterij kan worden gebruikt als een huisverwarmingstoestel dat de opslag en afgifte van warmte nauwkeurig kan voorspellen en controleren. Een flinke uitdaging voor Chris Lee, die bij het project betrokken is vanuit Fontys Hogeschool Engineering. Hij werkt hiervoor samen met collega’s van onderwijsinstellingen en partners uit de markt. “Het is belangrijk dat de hoeveelheid warmte die door de batterij wordt opgeslagen en afgegeven nauwkeurig kan worden voorspeld en gecontroleerd. Samen met de TU/e ontwikkelen we hiervoor sensoren en een communicatiesysteem. Een collega van Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen ontwikkelt het controlesysteem.” Uiteindelijk moet alles samenkomen in een gevalideerde, gebruikersklare warmtebatterij. Het is de bedoeling deze technologie rond 2023 op de markt te brengen.

Over Eindhoven Engine
Fontys is naast de Technische Universiteit Eindhoven en TNO een van de partners van Eindhoven Engine, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Eindhoven Engine ontsluit de collectieve intelligentie in de Brainportregio. Door een unieke formule verbinden innovators van bedrijven zich met studenten en ervaren medewerkers van kennisinstellingen zich om samen te werken aan versnelling van innovatie, en realisatie van disruptieve co-creatie projecten, waarbij co-locatie een voorwaarde is. Founding fathers van Eindhoven Engine zijn de naast de kennisinstellingen de bedrijven Philips Healthcare, Signify, ASML, VDL, NTS en NXP. De fondsen van Eindhoven Engine komen uit de Brainport Regio Deal.

 

auteur: Monique van Laar