20
november
2023
|
11:15
Europe/Amsterdam

City Deal Kennis Maken

Landelijke kennisdelingsdag 2023

Citydeal

Op maandag 13 november jl. heeft Fontys een bijdrage geleverd aan de Landelijke Kennisdelingsdag 2023 van de City Deal Kennis Maken (Regieorgaan Sia). Er namen 20 steden aan deel. Het was een inspirerende dag, waar volop uitwisseling plaatsvond. Alle City Deals hebben namelijk hetzelfde doel: gezamenlijk maatschappelijke impact creëren voor de stad op zo’n manier dat het ook bijdraagt aan de beroepsontwikkeling van studenten. Een mooie en uitdagende zoektocht. Tijdens deze landelijke dag bleek ook dat we met de City Deal waar Fontys penvoerder van is, al mooi op weg zijn!

Fontys maakt al langer deel uit van dit landelijk netwerk. Zo hebben we sinds 2019 een City Deal samen met gemeente Tilburg en Tilburg University. Deze samenwerking heeft tot verschillende impactrijke studentprojecten geleid.

Samenwerkingspartners
Vanaf 2023 richten we ons met de City Deal specifiek op de hybride leeromgevingen van Fontys, met als doel dat ‘iedere student aan de slag kan met een vraagstuk van de inwoners uit de stad’. Dit doen we niet meer alleen in Tilburg, maar ook in Eindoven en Helmond. Het aantal samenwerkingspartners is daarmee ook gegroeid van drie naar 17: gemeente Eindhoven, gemeente Tilburg, gemeente Helmond, Summa College, Sint Lukas, Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, WIJeindhoven, Lumens, Stichting Ik Wil, Stichting Ervaring die Staat, Coorperatie Slimmer Leven, Bibliotheek Eindhoven, Stichting WijWest en de Community School – Basisscholen Sint Hubertus en Jeanne D’Arc.

Aansluiten?
Mocht je zelf ook verbonden zijn aan een hlo en mogelijkheden zien om de vraag van de inwoner meer centraal te zetten, of wil je aansluiten bij de City Deal en landelijk netwerk? Schroom niet om ons dat te laten weten via Dana Feringa: d.feringa@fontys.nl Centre of Expertise Inclusieve Society – Lectoraat Inclusieve Regio.

 Auteur: Dana Feringa