19
mei
2022
|
17:08
Europe/Amsterdam

Bedrijventerreinen - stiefkinderen van de ruimtelijke ordening

cover whitepaper

Bedrijventerreinen zijn al geruime tijd het stiefkindje van de ruimtelijke ordening. Het ruimtelijke debat draait vooral om de aanpak van de woningnood. Onderzoek door het lectoraat De Ondernemende Regio naar lokale verkiezingsprogramma's bevestigt dit. Hierover verscheen vandaag een whitepaper.

Relatief weinig aandacht voor bedrijventerreinen
Op basis van een synthesestudie waarin langjarig onderzoek naar wonen en werken is samengebracht, concludeerde onder meer lector Cees-Jan Pen al in 2021 dat in beleid en onderzoek relatief weinig aandacht is voor ruimte voor werken. Bedrijventerreinen doen er, ondanks dat 30% van de mensen er werkt, de ophef over voortgaande verdozing, circulaire potentie van de gebieden en de aanwezigheid van overlastgevende bedrijven, op lokaal niveau ogenschijnlijk nauwelijks toe. 

Analyse verkiezingsprogramma's
Het lectoraat ging daarom aan de slag met een analyse van 501 lokale verkiezingsprogramma’s voor de raadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de grootste 44 gemeenten. Ook het lectoraat Journalistieke en Verantwoorde Innovatie en media onderzoeker Jeroen de Vos hielpen mee bij dit onderzoek. De resultaten vind je in bijgaand whitepaper (zie rechtsboven deze pagina).

Meer weten? 
Ga dan naar de website van het lectoraat De Ondernemende Regio. Hier vind je naast het whitepaper ook artikelen en opiniestukken over dit thema.

 

auteur: Michelle Breemans