15
juli
2021
|
11:17
Europe/Amsterdam

Aanpassingen programma Purple Introweek

Purple Festival 2019

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op vrijdag 9 juli jl. is door Team Purple en het centraal crisisteam van Fontys gekeken wat de aanscherpingen van de corona-maatregelen betekenen voor de Purple Introductieweek. Op basis van dit overleg is een advies aan het college van bestuur voorgelegd. Het bestuur is akkoord gegaan met de voorstelde aanpak en aanpassingen in het programma.

In haar overwegingen heeft het bestuur rekening gehouden met het belang van het programmaonderdeel voor de eerstejaarsstudent en de bijdrage aan de doelstelling van de introductieactiviteiten, de gezondheid- en veiligheidsaspecten, de duidelijkheid en organiseerbaarheid, de uitlegbaarheid als ook de algemene beeldvorming en de financiële gevolgen. De aanscherpingen gelden vooralsnog tot en met 13 augustus aanstaande. Dat maakt het lastig om nu definitief tot de invulling van het programma te komen.

Het college van bestuur realiseert zich dat dit – ook dit jaar- weer vraagt om flexibiliteit en creativiteit van team Purple, de introductiecommissies van de opleidingen en externe partners.

Stadsdagen
Wat betreft de Stadsdagen worden de voorbereidingen doorgezet op basis van huidige opzet. Waar mogelijk worden kleine aanpassingen doorgevoerd om veiligheid te vergroten en kans goedkeuring van de verschillende gemeenten te vergroten.

Horecafeest en kroegentocht
De verschillende feesten op de pleinen in de steden worden georganiseerd door de horeca op en rond het plein. We weten niet of zij daar met de huidige maatregelen mee doorgaan. We vragen de Introcommissies om na te denken over een alternatieve afsluiting van de Stadsdagen en desgewenst zelf een alternatief zoeken (al dan niet i.s.m. de horeca, kleinschalig).

Overnachtingen
Grootschalige overnachtingslocaties zoals in het Klokgebouw, het Beursgebouw en de camping in Goirle worden gezien als meerdaagse evenementen. Deze zijn niet meer toegestaan tot 13 augustus. Vanwege de onzekerheid en de grote investeringen die deze overnachtingslocaties vragen is besloten deze te annuleren en de voorbereidingen stop te zetten. Ook overnachtingen op kleinschalige locaties (georganiseerd en aangeboden door introcommissies) zijn niet toegestaan. Ook dat zijn meerdaagse evenementen. Fontys trekt hierin één lijn.

Purple Festival
Het Purple Festival wordt gezien als een belangrijk element in de kennismaking met medestudenten en als goede start van de studietijd van studenten. Veel van de investeringen voor het festival zijn al gedaan. Het college van bestuur heeft besloten de voorbereidingen voor het festival voort te zetten volgens oorspronkelijke opzet (gebruik makend van maximale capaciteit, staand en i.c.m. testen voor toegang).

Decentrale activiteiten van introcommissies
We schatten in dat de gevolgen voor de decentrale activiteiten niet zo groot zijn. Bovendien zijn er door de introcommissies verschillende scenario’s voorbereid. De voorbereidingen kunnen doorgaan. We vragen de commissies om de groepen niet te groot te laten zijn en rekening te houden met eventuele verlenging van de aangescherpte maatregelen na 13 augustus. Verder wordt hen gevraagd alvast na te denken over een fysieke invulling van de woensdag en donderdag mochten onverhoopt na 13 augustus de Stadsdag (deels of geheel) en het Purple Festival niet door kunnen gaan vanwege aanscherping.

Ondanks de noodzakelijke aanpassingen staat er nog veel van de oorspronkelijke plannen overeind en is er voorlopig nog steeds uitzicht op een mooie Purple introductieweek waarin onze eerstejaarsstudenten volop de gelegenheid krijgen elkaar te leren kennen en goed te starten aan hun opleiding. De aanscherpingen gelden vooralsnog tot en met 13 augustus 2021. Na die datum beoordeelt team Purple en het centrale crisisteam van Fontys opnieuw wat de gevolgen zijn van eventuele nieuwe maatregelen.

Voor vragen: purple@fontys.nl of 06-12441668 (Nicolette Koot).

Auteur: Marita Schuengel