Fontyspub
Aantal resultaten: 39
TopTien
English
 • Auteurs: Brandenburg, M.; Poel, te, Yolanda; Swennenhuis, Petra; Termaat, P.
  Datum: 2013
  Soort: Rapport
  Domein: Sociale wetenschappen
  Onderwerp: handleiding, Korte Interventie Methode
 • Auteurs: Poel, te, Yolanda
  Datum: 2010
  Soort: Boek - Deel of hoofdstuk
  Domein: Milieukunde; Onderwijs; Pedagogiek
  Onderwerp: Duurzame ontwikkeling, Maatschappelijke stages, Morele ontwikkeling, Opvoeding tot burgerschap
  Tijdschrift: J. Peeters (red.) Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling.
 • Auteurs: Poel, te, Yolanda
  Datum: 2009
  Soort: Boek - Deel of hoofdstuk
  Domein: Onderwijs; Pedagogiek; Technische wetenschappen
  Onderwerp: Duurzame innovaties, Jongeren
  Tijdschrift: J. Steyaert (red.). Innovaties die vleugels geven
 • Auteurs: Arts, Judith; Poel, te, Yolanda
  Datum: 2009
  Soort: Rapport
  Domein: Pedagogiek; Procestechnologie; Recreatie, vrijetijdsbesteding
  Onderwerp: jeugdbeleid, pedagogische infrastructuur, buitenschoolse opvang, instrumenten afstemming dagarragementen kinderen
 • Auteurs: Brouns, Yolanda; Heijnen, Martje; Poel, te, Yolanda
  Datum: 2009
  Soort: Rapport
  Domein: Onderwijs; Pedagogiek; Sociologie
  Onderwerp: duurzame ontwikkeling burgerschap, jeugdbeleid, jeugdparticipatie, maatschappelijke stage, samenwerking onderwijs -vrijwilligerssteunpunten, vrijwilligerswerk
 • Auteurs: Naber, P.; Poel, te, Yolanda
  Datum: 2007
  Soort: Boek - Deel of hoofdstuk
  Domein: Sociologie
  Onderwerp: Jeugdculturen en jeugdstijlen, Leefwerelden van jongeren, Vriendschappen van jongeren
  Tijdschrift: Leefwerelden van jongeren. Thuis, school, media en populaire cultuur
 • Auteurs: Poel, te, Yolanda
  Datum: 2007
  Soort: Artikel - Tijdschrift
  Domein: Pedagogiek
  Onderwerp: Jeugdbeleid, Jeugdzorg, Opvoeding van jongeren
  Tijdschrift: Pedagogiek in praktijk (PIP Magazine)
 • Auteurs: Aerts, van, H.J.A.; Avski, E.; Poel, te, Yolanda
  Datum: 2007
  Soort: Artikel - Tijdschrift
  Domein: Bedrijfskunde, organisatiekunde; Economie
  Onderwerp: allochtone ondernemers, etnisch ondernemerschap, financiele dienstverlening
  Tijdschrift: Bank- en Effectenbedrijf
 • Auteurs: Poel, te, Yolanda; Verweij, A.
  Datum: 2006
  Soort: Rapport
  Domein: Wetenschap en cultuur
  Onderwerp: Kwalitatief onderzoek
 • Auteurs: Bois-Reymond, du, M.; Poel, te, Yolanda
  Datum: 2006
  Soort: Boek - Deel of hoofdstuk
  Domein: Bedrijfskunde, organisatiekunde; Sociologie
  Onderwerp: Arbeid- zorg verdeling, Jonge ouders, Kinderopvang, Standaardbiografische vs Keuzebiografische ouders
  Tijdschrift: E. Leccardi, E. Ruspini (ed.) A new youth? Young people, generations and family life.
 • Auteurs: Poel, te, Yolanda; Verweij, A.
  Datum: 2005
  Soort: Boek
  Domein: Sociologie
  Onderwerp: Agrarisch onderwijs, Agrarische bedrijfsopvolgers, Duurzame ontwikkeling, Jonge mkb-ers platteland, Jongeren op het platteland, Leefbaarheid platteland, Reconstructie platteland
 • Auteurs: Poel, te, Yolanda
  Datum: 2005
  Soort: Bijdrage aan tijdschrift
  Domein: Civiele techniek, bouwkunde
  Onderwerp: Jeugdcultuur, Jongeren, Multifunctionele accomodaties, Schoolgebouwen
  Tijdschrift: Schooldomein
 • Auteurs: Dagevos, John; Poel, te, Yolanda
  Datum: 2004-03-26
  Soort: Inaugurele rede / oratie
  Domein: Milieukunde
  Onderwerp: duurzame ontwikkeling, integraal jeugdbeleid, jeugdparticipatie, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke ontwikkeling
 • Auteurs: Poel, te, Yolanda
  Datum: 2004
  Soort: Inaugurele rede / oratie
  Domein: Milieukunde
  Onderwerp: Duurzame ontwikkeling, Jeugdparticipatie, Jongeren als onderzoekers, Lokaal jeugdbeleid, Onderwijs ontwikkeling, Veranderingen in de jeugdfase
 • Auteurs: Hamelink, R.; Plas, van der, M.; Poel, te, Yolanda; Stolk, J.; Wight, M.
  Datum: 2002
  Soort: Rapport
  Domein: Bedrijfskunde, organisatiekunde
  Onderwerp: Arbeid-zorg verdeling, Jong volwassenen, Jonge ouders, Kinderopvang, Verlofregelingen
 • Auteurs: Arslan, Z.; Bosdriesz; Crasborn, F.J.A.J.; Hallensleben, E.; Hazekamp, J.L.; Heemskerk, J.; Leeuwen, van; Plantenga; Poel, te, Yolanda; Schrotenboer
  Datum: 2002
  Soort: Rapport
  Domein: Andragologie
  Onderwerp: financiering buitenschoolse opvang, financiering opvangvoorzieningen jeugd, kinderopvang, leefwereld jongeren, tieneropvang, vrije tijd jongeren
 • Auteurs: Bois-Reymond, du, M.; Plug, W.; Poel, te, Yolanda; Ravesloot, J.
  Datum: 2001
  Soort: Artikel - Tijdschrift
  Domein: Sociologie
  Onderwerp: Jongeren, Levensloop, Longitudinaal onderzoek
  Tijdschrift: Zeitschrift fuer Soziologie der Erziehung und Sozialisation
 • Auteurs: Bois-Reymond, du, M.; Poel, te, Yolanda; Ravesloot, J.; Zeijl, E.
  Datum: 2001
  Soort: Boek - Deel of hoofdstuk
  Domein: Sociologie
  Onderwerp: Focus group interviews, Informeel leren, Multiculturele samenleving, Peergroups van jongeren, Risico samenleving
  Tijdschrift: D.A. Kinney (ed.) Sociological studies of children and youth Volume 8
 • Auteurs: Bois-Reymond, du, M.; Plug, W.; Poel, te, Yolanda; Ravesloot, J.
  Datum: 2001
  Soort: Artikel - Tijdschrift
  Domein: Bedrijfskunde, organisatiekunde; Sociologie
  Onderwerp: arbeid-zorg combinaties, jongeren en arbeid, longitudinaal onderzoek, opleiding- en werk trajecten
  Tijdschrift: Young. Nordic Journal of Youth Research.
 • Auteurs: Poel, te, Yolanda
  Datum: 2001
  Soort: Boek - Deel of hoofdstuk
  Domein: Sociologie
  Onderwerp: Individualisering jeugdfase, Jeugdsociologie, Veranderingen in opvoedingsdoelen, Verlenging jeugdfase
  Tijdschrift: Y. Quispel, L. Christ (red.) Ouder worden: een kwestie van leeftijd? Theorieen over leeftijd in relatie tot veroudering, levensfasen en levensloop.
 • Auteurs: Poel, te, Yolanda
  Datum: 2001
  Soort: Paper
  Domein: Andragologie
  Onderwerp: ambulant jongerenwerk, jeugdcultuur, jeugdwerk, vrije tijd jongeren
  Tijdschrift: B.Linder (hrsg). Jugendliche im öffentlichen Raum. Spannungsfeld zwischen Autonomie und Begleitung.
 • Auteurs: Bois-Reymond, du, M.; Plug, W.; Poel, te, Yolanda; Ravesloot, J.
  Datum: 2001
  Soort: Artikel - Tijdschrift
  Domein: Bedrijfskunde, organisatiekunde; Onderwijs
  Onderwerp: Arbeid-zorg trajecten, Emancipatie, Jongeren, Opleidingstrajecten jeugd
  Tijdschrift: Mens en Maatschappij
 • Auteurs: Bois-Reijmond, du, M.; Poel, te, Yolanda; Zeijl, E.
  Datum: 2001
  Soort: Artikel - Tijdschrift
  Domein: Recreatie, vrijetijdsbesteding
  Onderwerp: Informeel leren, Jongeren, Vrijetijdsbesteding jeugd, Vrijetijdskapitaal
  Tijdschrift: Loisir et société/ Society and leisure
 • Auteurs: Bois-Reymond, du, M.; Poel, te, Yolanda; Zeijl, E.
  Datum: 2000
  Soort: Boek - Deel of hoofdstuk
  Domein: Pedagogiek; Recreatie, vrijetijdsbesteding
  Onderwerp: Informeel leren, Opvoeding in gezinnen, Vrijetijd als leertijd, Vrijetijdspedagogiek
  Tijdschrift: A. Herlth, A. Engelbert, J. Mansel, CH. Palentien (hrsg.) Spannungsfeld Familienkindheit. Neue Anforderungen, Risiken und Chancen.
 • Auteurs: Bois-Reymond, du, M.; Meulman, J.; Poel, te, Yolanda; Ravesloot, J.; Zeijl, E.
  Datum: 2000
  Soort: Artikel - Tijdschrift
  Domein: Recreatie, vrijetijdsbesteding
  Onderwerp: Gezin, Jongeren en vrije tijd, Opvoeding, Peers
  Tijdschrift: Journal of Leisure Research
 • Auteurs: Poel, te, Yolanda
  Datum: 2000
  Soort: Paper
  Domein: Recreatie, vrijetijdsbesteding
  Onderwerp: Opleidingsprofiel CMV, Professionalisering jongerenwerk, Vrije tijd
  Tijdschrift: H. Jansen, M.Spierts (red.) Culturele en maatschappelijke vorming als beroep: Alert en ondernemend. Toekomstgerichte profilering in historisch perspectief.
 • Auteurs: Plas, van der, M.; Poel, te, Yolanda; Stijn, van, S.
  Datum: 2000
  Soort: Artikel - Tijdschrift
  Domein: Onderwijs
  Onderwerp: Brede school, Netwerken brede school, Sociale competenties brede school
  Tijdschrift: Vernieuwing. Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding.
 • Auteurs: Poel, te, Yolanda; Zeijl, E.
  Datum: 2000
  Soort: Artikel - Tijdschrift
  Domein: Onderwijs; Recreatie, vrijetijdsbesteding
  Onderwerp: Informeel leren, Jeugdwerk, Vrije tijd als leertijd
  Tijdschrift: Vernieuwing. Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding.
 • Auteurs: Bois-Reymond, du, M.; Poel, te, Yolanda
  Datum: 1999
  Soort: Boek - Deel of hoofdstuk
  Domein: Sociologie
  Onderwerp: Geschiedenis van het jeugdonderzoek, Intercultureel jeugdonderzoek, Intergenerationeel onderzoek, Kwalitatief (jeugd)onderzoek, Longitudinaal jeugdonderzoek, Methoden van onderzoek, Oral history
  Tijdschrift: B.Levering, B. Smeyers (red.) Opvoeding en onderwijs leren zien. Een inleiding in interpretatief onderzoek.
 • Auteurs: Bois-Reymond, du, M.; Poel, te, Yolanda; Zeijl, E.
  Datum: 1999
  Soort: Boek - Deel of hoofdstuk
  Domein: Recreatie, vrijetijdsbesteding
  Onderwerp: Peers, Vrije tijd jongeren, Vrije tijd kinderen
  Tijdschrift: E. Renner, S. Riemann, & I.K. Schneider (Eds.), Kindsein in der Schule. Interdisziplinäre Annäherungen
 • Auteurs: Brabander, de, K.; Poel, te, Yolanda
  Datum: 1999
  Soort: Artikel - Tijdschrift
  Domein: Onderwijs
  Onderwerp: Brede school, Samenwerking leerkrachten en vrijetijdsprofessionals, Verlengde schooldag, Vormingstaak school
  Tijdschrift: Verlengde Schooldag
 • Auteurs: Poel, te, Yolanda; Ravesloot, J
  Datum: 1999
  Soort: Boek - Deel of hoofdstuk
  Domein: Pedagogiek
  Onderwerp: Jongeren en seksualiteit, Seksuele opvoeding
  Tijdschrift: Miedema, S. & Klifman, H. (Ed.), Christelijk onderwijs in ontwikkeling.
 • Auteurs: Bois-Reymond, du, M.; Poel, te, Yolanda; Ravesloot, J.
  Datum: 1999
  Soort: Artikel - Tijdschrift
  Domein: Pedagogiek; Sociologie
  Onderwerp: Jongeren, Seksualiteit, Seksuele opvoeding
  Tijdschrift: Young : Nordic journal of youth research
 • Auteurs: Bois-Reymond, du, M.; Poel, te, Yolanda; Ravesloot, J.
  Datum: 1999
  Soort: Artikel - Tijdschrift
  Domein: Pedagogiek
  Onderwerp: gezinspedagogiek, pedagogisch beleid kinderopvang
  Tijdschrift: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
 • Auteurs: Bois-Reymond, du, M.; Poel, te, Yolanda; Ravesloot, J.
  Datum: 1998
  Soort: Boek
  Domein: Sociologie
  Onderwerp: Gezinsmodernisering, Jeugdsociologie, Modernisering jeugdleven, Pedagogische relatie, Seksualiteit jongeren, Toekomstorientaties jongeren
 • Auteurs: Bois-Reymond, du, M.; Poel, te, Yolanda
  Datum: 1998
  Soort: Artikel - Tijdschrift
  Domein: Sociologie
  Onderwerp: Interpretatieve pedagogische traditie, Jeugdstudies, Methodologie (kwalitatieve)
  Tijdschrift: Pedagogisch Tijdschrift. Themanummer Interpretatief onderzoek in pedagogiek en onderwijskunde.
 • Auteurs: Bakker, de, C.; Belt, J.; Bois-Reymond, du, M.; Nelissen, C.; Poel, te, Yolanda
  Datum: 1998
  Soort: Boek
  Domein: Pedagogiek
  Onderwerp: Buitenschoolse activiteiten, Buitenschoolse opvang, Pedagogisch beleid buitenschoolse voorzieningen
 • Auteurs: Poel, te, Yolanda; Ravesloot, J.
  Datum: 1997
  Soort: Artikel - Tijdschrift
  Domein: Pedagogiek
  Onderwerp: Gezinsopvoeding, Seksuele opvoeding
  Tijdschrift: Comenius (vanaf 2000 voortgezet als: Pedagogiek)
 • Auteurs: Poel, te, Yolanda
  Datum: 1997
  Soort: Dissertatie / proefschrift
  Domein: Andragologie
  Onderwerp: jeugdcultuur, kloof theorie-praktijk, modernisering jeugdleven, pedagogische discoursen, professionalisering jongerenwerk