Fontyspub
Aantal resultaten: 6
TopTien
English
 • Auteurs: Bruïne, de, Erica; Swet, van, Jacqueline
  Datum: 2012
  Soort: Artikel - Tijdschrift
  Onderwerp: onderzoekende houding, praktijkgericht onderzoek, reflectie
  Tijdschrift: Nieuw Meesterschap
 • Auteurs: Bruïne, de, Erica; Swet, van, Jacqueline
  Datum: 2012
  Soort: Artikel - Tijdschrift
  Onderwerp: critical friend, praktijkgericht onderzoek, reflectie
  Tijdschrift: Nieuw Meesterschap
 • Auteurs: Blom, Saskia M.P.
  Datum: 2011
  Soort: Boek
  Domein: Onderwijs
  Onderwerp: leerervaringen, leerwinst, leerwinstdocument, leren op de werkplek, reflectie, self-regulated learning, stage
 • Auteurs: Blom, Saskia M.P.; Joosten-ten Brinke, Desirée
  Datum: 2011
  Soort: Boek - Deel of hoofdstuk
  Domein: Onderwijs
  Onderwerp: Leerwinstdocument, reflectie, Zelfassessment, Zelfbeoordeling, Zelfevaluatie
  Tijdschrift: Evalueren om te Leren: Toetsen en beoordelen op school (J. Castelijns, M.S.R. Segers, K. Struyven, R.L. Martens, F. Dochy, H.H. Tillema eds.)
 • Auteurs: Laan, Leonard van der
  Datum: 2009-01-23
  Soort: Inaugurele rede / oratie
  Domein: Bedrijfskunde, organisatiekunde; Onderwijs
  Onderwerp: employability, loopbaanbegeleiding, reflectie, studieloopbaanbegeleiding, uitval
 • Auteurs: Bolhuis, Sanneke
  Datum: 2009
  Soort: Boek
  Domein: Andragologie; Onderwijs; Sociale wetenschappen
  Onderwerp: betekenisgeving, competenties, cultuur, ervaringsleren, informeel leren, leren op de werkplek, referentiekaders, reflectie, spontane leerprocessen, werkleren