Fontyspub
Number of results: 1
TopTen
Nederlands
 • Authors: Bruijn, de, Elly; Fanchamps, J.J.P.; Geurts, Jan; Klarus, Ruud; Meijers, Frans; Nieuwenhuis, Loek; Onstenk, Jeroen; Seezink, Audrey; Taconis, Ruurd; Teurlings, Christa; Vermeulen, Marc
  Date: 2006
  Type: Book
  Domain: pedagogics; teaching; technical sciences
  Subject: beroepsonderwijs, leerpsychologie, pedagogisch didactisch
  Magazine: Reeks Educatief no 4