Fontyspub
Number of results: 2
TopTen
Nederlands
 • Authors: Hautekeur, Gerard; Steyaert, Jan
  Date: 2008
  Type: Book part
  Domain: theory of adult education
  Subject: informatiesamenleving, opbouwwerk, technologie
  Magazine: A. Desmet, H. Baert, M. de Bie & L. Verbeke (Red.), Handboek samenlevingsopbouw in Vlaanderen, Brugge: Die Keure.
 • Authors: Bodd, Johan
  Date: 2005
  Type: Report
  Subject: competenties, methoden, opbouwwerk, outreachend, straatgerichte aanpak