Fontyspub
Number of results: 9
TopTen
Nederlands
 • Authors: Evers, David; Pen, Cees-Jan
  Date: 2017-12-23
  Type: Article
  Domain: economics
  Subject: binnensteden, leefbaarheid, perifere ontwikkelingen, stedelijke ontwikkeling, winkels
  Magazine: Service magazine
 • Authors: Evers, David; Pen, Cees-Jan
  Date: 2017-12-21
  Type: Contribution to periodical
  Domain: economics
  Subject: centrum, internationale voorbeelden, leegstand, periferie, winkelplanning
  Magazine: Service magazine
 • Authors: Pen, Cees-Jan
  Date: 2017-12
  Type: Book
  Domain: economics
  Subject: circular economy, mindshift, society, sustainability
 • Authors: Pen, Cees-Jan
  Date: 2017-09-19
  Type: Contribution to periodical
  Domain: economics
  Subject: bouwen, duurzame verstedelijking, inbreiding, leegstand
  Magazine: Cobouw
 • Authors: Pen, Cees-Jan
  Date: 2017-09-16
  Type: Contribution to periodical
  Domain: economics
  Subject: bedrijventerreinen, herstructureren, leegstand, opknappen, revitaliseren, veroudering
  Magazine: Binnenlands bestuur
 • Authors: Pen, Cees-Jan
  Date: 2017-05-01
  Type: Article
  Domain: economics
  Subject: bouwen, kustbebouwing, kustpact, landschap, verrommeling
  Magazine: Geografie
 • Authors: Pen, Cees-Jan
  Date: 2017-03-31
  Type: other
  Domain: business, organizational science
  Subject: arbeidsmarkt, bereikbaarheid, vraag ondernemers, werkgevers
 • Authors: Pen, Cees-Jan
  Date: 2017-03-29
  Type: Contribution to periodical
  Domain: geography, social geography
  Subject: binnensteden, centrummanagement, leegstand, samenwerking
  Magazine: Stadszaken
 • Authors: Dommelen, van, Simon; Pen, Cees-Jan; Saris, Jeroen
  Date: 2017-03-13
  Type: Contribution to periodical
  Domain: economics
  Subject: economische en vastgoedwaarde, monumenten, stedelijke ontwikkeling