Fontyspub
Aantal resultaten: 4
TopTien
English
 • Auteurs: Poel, te, Yolanda
  Datum: 2010
  Soort: Boek - Deel of hoofdstuk
  Domein: Milieukunde; Onderwijs; Pedagogiek
  Onderwerp: Duurzame ontwikkeling, Maatschappelijke stages, Morele ontwikkeling, Opvoeding tot burgerschap
  Tijdschrift: J. Peeters (red.) Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling.
 • Auteurs: Smulders-Dane, Sietske
  Datum: 2008
  Soort: Artikel - Tijdschrift
  Domein: Bedrijfskunde, organisatiekunde
  Onderwerp: Duurzame ontwikkeling
  Tijdschrift: website
 • Auteurs: Poel, te, Yolanda; Verweij, A.
  Datum: 2005
  Soort: Boek
  Domein: Sociologie
  Onderwerp: Agrarisch onderwijs, Agrarische bedrijfsopvolgers, Duurzame ontwikkeling, Jonge mkb-ers platteland, Jongeren op het platteland, Leefbaarheid platteland, Reconstructie platteland
 • Auteurs: Poel, te, Yolanda
  Datum: 2004
  Soort: Inaugurele rede / oratie
  Domein: Milieukunde
  Onderwerp: Duurzame ontwikkeling, Jeugdparticipatie, Jongeren als onderzoekers, Lokaal jeugdbeleid, Onderwijs ontwikkeling, Veranderingen in de jeugdfase