29
november
2019
|
10:44
Europe/Amsterdam

Zin in de zorg met zinnige zorg!

Succesvolle eerste masterclass Fontys TEC for Society samen met Catharina Ziekenhuis

Samenvatting

Toen Nederland een aantal jaar geleden te maken had met zinloos geweld, ontstond al snel een discussie of er dan zinvol geweld bestaat. Zo roept zinnige zorg hetzelfde op: bestaat er dan ook onzinnige zorg? Volgens 77% van de deelnemers aan de masterclass Zin en onzin van (on)zinnige zorg die Fontys met en in het Eindhovense Catharinaziekenhuis verzorgde wel. Maar geen enkele zorgverlener gaat naar dit ziekenhuis toe om onzinnige zorg te verlenen, stelde de eerste spreker, divisievoorzitter Zorg Marjo Vissers van zorgverzekeraar VGZ. Dus wat maakt zorg zinnig? En wie bepaalt dat?

_08 fontys masterclass zin en onzin van onzinnige zorg 121119

Kun je ‘zinnige zorg’ wel definiëren?

Zinnige zorg is een begrip dat niet vanuit één perspectief te definiëren valt. Vanuit klinisch oogpunt is het zorg die bewezen bijdraagt aan de gezondheid van de patiënt. Maar ook het perspectief van de patiënt, zijn welbevinden, is een bepalende factor. En dan is er ook het duurzaamheidsaspect. Draagt de zorg of de vorm ervan ook bij aan het betaalbaar en bemensbaar houden van de zorg? Tijdens de masterclass werd duidelijk dat hierin de gezamenlijke besluitvorming van zorgverlener en patiënt hierin een heel belangrijke rol speelt. Maar dat ook alle andere betrokken partijen – naast zorgprofessionals zijn dat beleidsmakers, bestuurders, verzekeraars, onderzoekers en opleiders – hierin samen aan de bak moeten gaan. Dat bevestigden tijdens de masterclass ook hoogleraar Sjoerd Repping, verbonden aan Zorginstituut Nederland als voorzitter Zorgevaluatie en Gepast Gebruik en Fontys-lector Angelique Dierick, de stuwende kracht achter de masterclass.

Veel vragen dus, maar tijdens de masterclass werd ook duidelijk dat er al volop wordt gewerkt aan de antwoorden. Bijvoorbeeld vanuit verzekeraar VGZ die ziekenhuizen stimuleert om de eigen zorg onder de loep te nemen en stimuleert best practices te delen met ander ziekenhuizen. En het personeel binnen het ziekenhuis dat enthousiast raakt wanneer ze horen van goede voorbeelden bij bijvoorbeeld een andere afdeling en pro-actief op zoekt gaat naar mogelijkheden die dat ook voor hen kan bieden. En last but nog least het onderwijs. Opleiden van de nieuwe zorgprofessional met kennis van de zorg van morgen, gevoel voor de dagelijkse zorgpraktijk en vaardigheden die een kritische houding ten aanzien van ‘hoe het altijd al gebeurt’ mogelijk maakt. 

De start naar het leveren van zinnige zorg is er zeker. Maar het eindpunt is nog zeker niet bereikt. 

 

Samenwerking binnen de zorg (tussen afdelingen en in de zorgketen), tussen zorg en onderwijs en binnen het onderwijs (tussen verschillende opleidingen) is nodig om de weg naar het leveren van meer zinnige zorg te bewandelen. En het mooie is, die samenwerking is niet alleen nodig maar ook door de verschillende partijen zeer gewenst. Niet alleen zinnige zorg dus, maar ook zin in die zorg! 

Innovatie Community TRACK-Z 2040

Lector Angelique Dierick van het lectoraat Decision support: who CARE’s? is de aanjager van het Fontys Tec for Society Health project Innovatie Community TRACK-Z 2040 om samen met het Catharina Ziekenhuis een beweging op gang te brengen. Het gaat om het creëren van een broedplaats voor innovatieve projectideeën, een plek waar kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden en een vindplaats voor nieuwe projectpartners. In het voorjaar van 2020 zullen nog twee masterclasses georganiseerd worden: een rond het thema patiënt en mantelzorger en de andere rond het patiëntloze ziekenhuis. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan hier aan.

 

foto's: Marco Magielse