Eindhoven,
03
december
2020
|
16:56
Europe/Amsterdam

Zet talentvolle studenten in voor uw organisatie!

Fontys deeltijd HRM-9822

Maak gebruik van het talent van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie voor uw organisatie. Onze studenten gaan graag aan de slag als stagiair of onderzoeker. Hiermee haalt u een frisse blik binnen in uw organisatie en worden klussen geklaard. Vanuit de opleidingen HRM en Psychologie kunnen we vanuit verschillende aspecten in de maatschappij vraagstukken bekijken en interventies oppakken.

Onze kernthema’s richten zich op mens, arbeid, gezondheid, welzijn en maatschappelijk impact en het beïnvloeden van gedrag binnen deze segmenten. Juist in tijden van deze crisis, de invloed van verandering op mensen en processen in de samenleving kunnen wij de juiste tools aanreiken om organisaties, individuen en groepen hierin hulp te bieden.

Via Talentpunt kunt u opdrachten aanleveren, hulpvragen stellen of een stage of afstudeertraject aanbieden.

Greep uit het aanbod
Te denken valt aan het ontwikkelen van tools, een korte training, workshop, voorlichting, adviesrapport of een begeleidingstraject in de thema’s die juist nu van belang zijn. Een greep uit ons aanbod, bijv:

  • Eenzaamheid bij ouderen, het belang van een goed afscheid bij verlies van een dierbare,
  • Motivatie en coaching voor thuiswerkende werknemers en studenten (wat doet contact op afstand met hen en cliënten, hoe gaan ze om met het gevoel dat ze cliënten/klanten voor hun gevoel minder goed kunnen helpen/van dienst zijn),
  • Ook thema’s zoals veerkracht en flexibiliteit, hoe kunnen we indivuen en organisaties aanzetten om veerkrachtig te kunnen zijn, om te gaan met situaties van spanning, werkdruk en onzekerheid.
  • Maatschappelijk gezien richten we ons op thema’s zoals goed burgerschap, co-creaties, opleiden en trainen van vrijwilligers, hoe gaan we om met elkaar in de nieuwe 1,5 meter maatschappij, impact van Corona op mondiale samenleving en internationalisering etc.
  • In de gezondheidszorg richten we ons o.a ook op thema’s zoals Health en eHealth.
  • Binnen organisaties richten we ons op thema’s zoals hoe voorkom je uitval in kritische functies, hoe houdt je mensen gezond, vitaal en gemotiveerd? Met concrete interventies om zo een bijdrage te leveren voor positieve (langdurige) gedragsverandering en positieve mentale en fysieke gezondheid.

Binnen deze thema’s kunnen onze professionals in spé passende trainings- voorlichtings en begeleidingstrajecten ontwikkelen en uitvoeren. Wij zijn in staat vanuit co-creatie geheel nieuwe activiteiten op te starten en maatwerkgerichte projecten aan te bieden.

In welke vorm?
Te denken valt aan een voltijd meewerk-praktijkstage van 20 weken (4 dagen in de week met startmomenten in februari en september) of het begeleiden van een afstudeertraject waarbij een aanstaande professional gedurende een jaar (startmomenten september en februari) in uw organisatie komt om een vraagstuk op te lossen. Hierbij is het eerste half jaar gericht op onderzoek doen en het tweede half jaar op het ontwerpen en uitvoeren van een interventie voor dit vraagstuk. Ook zijn er mogelijkheden om deeltijdstudenten (vaak volwassenen) gedurende een studiejaar opdrachten of projecten te laten oppakken in uw organisatie voor één of enkele dagdelen per week. Evenals bij de voltijdstages kan hierbij gedacht worden aan trainen, coachen, diagnostiek, onderzoek enz.”

Contact
Bent u nieuwsgierig geworden naar wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen? 
Neem dan contact op met talentpunt@fontys.nl.

Auteur: Anneke van Beek