30
november
2021
|
16:55
Europe/Amsterdam

Wij zijn Fontys

Het volgen van het landelijke beleid zorgt voor stevige dilemma’s

wijzijnfontys1

De pandemie vraagt psychisch veel van ons, heel erg veel. Zeker in deze periode van het jaar en in deze fase van de pandemie. De ene persconferentie na de andere volgt elkaar op, de ene maatregel na de andere wordt afgekondigd. De afwegingen en keuzes die gemaakt worden zijn steeds ingewikkelder en ook steeds moeilijker te begrijpen. We raken onze hoop en het perspectief kwijt en ook dat zorgt voor onrust en onzekerheid. Ook al zijn we als sector relatief ontzien bij de laatste maatregelen, de overheid overweegt inmiddels maatregelen die mogelijk binnen het hoger onderwijs voor enorm ingewikkelde situaties zorgen.

Het volgen van het landelijke beleid zorgt dus inmiddels voor ons allemaal en ook voor het college van bestuur voor stevige dilemma’s. Zéker nu het gaat over de mogelijke invoering van 2G of 3G en daarmee ook over het tornen aan de toegankelijkheid van fysiek onderwijs, groeit de worsteling. Tegelijkertijd neemt het aantal besmettingen ook onder medewerkers en studenten en hun naasten toe. Dat verhoogt het gevoel van onveiligheid. Het valt ons dus zwaar. Eén ding is zeker: als we hieruit willen komen, zullen we één koers moeten varen. We kunnen simpelweg niet allemaal onze eigen persoonlijke keuzes maken. Wat we wél kunnen en willen doen is samen zoeken naar hoe we met elkaar in verbinding blijven, elkaar ruimte geven en naar elkaar blijven omkijken.

Fontys is een gemeenschap van meer dan 50.000 studenten en medewerkers. 50.000 individuen ook, met allemaal hun eigen zorgen en vragen. 50.000 mensen van wie velen ook niet altijd precies weten wat ze zelf van de situatie moeten vinden, hoe ze er mee om moeten gaan, wat ze moeten geloven, wat ze na moeten leven en waarop ze kunnen vertrouwen. Sommigen vinden dat de maatregelen te ver gaan, voor anderen gaan alle ingrepen juist níet ver genoeg. De overgrote meerderheid voegt zich steeds opnieuw naar de nieuwe situatie en beweegt zich met veel creativiteit binnen de gestelde kaders. Niet omdat ze alleen maar volgzaam zijn of geen eigen mening hebben. Ze vertrouwen op de expertise van anderen, op elkaar én op de instanties die er nu eenmaal zijn om in dit soort omstandigheden de koers uit te zetten.

In deze complexe situatie waarin we als organisatie en als individu zoekend zijn, is er één ding dat ons bindt: in het belang van onze studenten en medewerkers een fijne, veilige situatie creëren waar onderwijs en onderzoek plaatsvinden.

Laten we samen zoeken naar de beste manier om dat te doen. Dat is momenteel zo’n lastige opgave dat we elkaar daarbij meer dan ooit nodig hebben. Fontys kennende weten we dat we deze lastige opgave samen aan kunnen. Jullie kunnen erop rekenen binnenkort van ons te horen over hoe we dat vorm gaan geven.

Namens Hans Nederlof en Elphi Nelissen
Joep Houterman